ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

343. Kontentigo

343.01 Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu.

343.02 Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas.

343.03 Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos.

343.04 Kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas.

343.05 Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras.

343.06 Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte.

343.07 Azenon komunan oni batas plej multe.

343.08 Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro.

344. Egaleco

344.01 Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo.

344.02 Ne ĉiuj havas egalan feliĉon.

344.03 Ne ĉiu papereto estas banka bileto.

344.04 Ne el ĉiu ligno oni faras violonon.

345. Difekto

345.01 En ĉiu objekto troviĝas difekto.

345.02 Ĉio havas sian "sed" kaj "se."

345.03 Ĉiu medalo du flankojn posedas.

346. Eraro

346.01 Pro eraro ne praviĝas la faro.

347. Propraĵo

347.01 Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto.

347.02 Ĉiu vulpo sian voston laŭdas.

347.03 Al ĉiu sia propra estas ĉarma kaj kara.

347.04 Sia estas kara pli ol la najbara.

347.05 Simio al simio plaĉas pli ol ĉio.

348. Edzeco

348.01 Naskiĝas fianĉino por sia fianĉo.

348.02 Edzo kaj edzino — ĉiela difino.

348.03 Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo.

348.04 Ĉiu "li" havas sian "ŝi".

348.05 Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas.

349. Siaĵo

349.01 Ĉiu mano al si altiras.

349.02 Pli kara estas kap' al ĉapo.

349.03 Ĉiu por si mem estas la plej kara.

350. Siaĵo

350.01 Kio mia, tio bona.

351. Dono

351.01 Ĉia dono estas bono.

352. Altrudo

352.01 Ĉiu propran saĝon posedas.

352.02 Montroj kaj konsiloj estas facilaj.

352.03 Zorgu pri vi, kaj nenion pli.

352.04 Ne ŝovu nazon en fremdan vazon.

352.05 Ne iru al fremda anaro kun via regularo.

352.06 Restu tajloro ĉe via laboro.

353. Siaĵo

353.01 Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.

353.02 Ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio.

354. Merito

354.01 Kion vi pripenas, tio al vi venas.

354.02 Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton.

354.03 Kion vi semas, tion vi rikoltos.

354.04 Kiel oni sternas, tiel oni dormas.

355. Memstareco

355.01 Ĉiu iras, kiel saĝ' al li diras.

355.02 En sia afero ĉiu juĝu libere.

355.03 Ĉiu manĝas, kiel li aranĝas.

355.04 Ĉiun demandu, sed mem al vi komandu.

356. Komenco

356.01 Ĉiu komenco estas malfacila.

356.02 Plej granda potenco kuŝas en la komenco.

357. Siaĵo

357.01 Al ĉiu konvenas, kio al li apartenas.

357.02 Ĉio sia estas plej ĉarma.

357.03 Por patrino ne ekzistas infano malbela.

357.04 Ne bela estas kara, sed kara estas bela.

358. Hejmo

358.01 En sia korto ĉiu kok' estas forta.

358.02 En la propra sia domo ĉiu estas granda homo.

358.03 Mia loĝejo — mia reĝejo.

358.04 Inter miaj muroj estu miaj plezuroj.

358.05 Kie mi disponas, tie mi ordonas.

359. Memstareco

359.01 Ĉiu sin gvidas, kiel li vidas.

359.02 En ĉiu brusto estas sia gusto.

359.03 Birdo kantas laŭ sia beko.

360. Memstareco

360.01 Ĉiu por si, por ĉiuj Di'.

361. Loko

361.01 Ĉiu angulo kun sia sanktulo.

362. Kontentigo

362.01 Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu.

363. Unufoje

363.01 Deko da pekoj — unu la puno.

364. Promeso

364.01 Ne ĉiu fianĉiĝas, kiu svatiĝas.

364.02 Fianĉiĝo ne estas edziĝo.

364.03 Al promeso oni ne kredas, — kredu, kiu posedas.

364.04 Marĉandado aĉeti ne devigas.

365. Eksteraĵo

365.01 Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero.

366. Severo

366.01 Ne en ĉiu afero estu severa.

366.02 Ne ĉion oni devas severe ekzameni.

366.03 Iafoje oni devas okulon fermeti.

367. Feliĉo

367.01 Ne ĉiu havas egalan feliĉon.

368. Eksteraĵo, Taksado

368.01 Ne ĉiu ĝibulo estas sanktulo.

368.02 Kapuĉo monaĥon ne faras.

369. Ĉiu

369.01 Ĉiu persono kun sia bezono.

369.02 Ĉiu havas sian ŝarĝon.

369.03 Ĉiu havas sian kaŝitan mizeron.

369.04 Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas.

369.05 Ĉiu familio havas sian kriplulon.

370. Kaprico

370.01 Ĉiu barono havas sian kapricon.

371. Gusto

371.01 Kiom da homoj, tiom da gustoj.

372. Senkulpeco

372.01 Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.

373. Edzeco

373.01 Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno.

373.02 Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu.

373.03 Ŝtelu malproksime, edziĝu proksime.

373.04 Edziĝo najbara garantias de eraro.

374. Elektemeco

374.01 De elekto tro multa plej malbona rezulto.

374.02 Kiu elektas tro multe, ricevas nenion.

374.03 Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino.

374.04 Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino.

375. Riproĉo

375.01 Ordigi al iu la kapon.

375.02 Doni lecionon de moroj.

376. Kapablo

376.01 Li pulvon ne elpensis.

376.02 Li ne havas kapon de ministro.

377. Kapablo

377.01 Mizero havas talentan kapon.

378. Esenco

378.01 El kanto oni vortojn ne elĵetas.

378.02 Karakteron al kanto donas la tono.

379. Bezono

379.01 Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran.

379.02 Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos.

379.03 Eĉ bagatelo povas servi al celo.

11
{"b":"123267","o":1}