ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

380. Simileco

380.01 Li estas portreto de sia patro.

381. Elporto

381.01 Balaaĵon el korto eksteren ne elportu.

381.02 Lerneja sekreto ne iru al gazeto.

381.03 Tolaĵon malpuran lavu en la domo.

382. Garantio

382.01 Kiu garantias, trankvilon ne scias.

382.02 Mi lin liberigis, li min saĝigis.

382.03 Rekomendo kondukas al plendo.

383. Fiero

383.01 De rigardo tro alta malsaniĝas okulo.

384. Entrudiĝo

384.01 Ne ŝovu nazon en fremdan vazon.

385. Malriĉo

385.01 De manĝo malriĉula ni guston ne scias.

386. Lerno

386.01 En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo.

386.02 Homo lernas la tutan vivon.

386.03 Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu.

386.04 Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa.

386.05 Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno.

387. Vivo

387.01 Vivon travivi estas art' malfacila.

387.02 Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas.

388. Edzeco

388.01 Fianĉiĝis — por ĉiam ligiĝis.

388.02 Edzo kaj edzino — ĉiela difino.

389. Certeco

389.01 Certaĵo kaj leĝo kiel amen en preĝo.

389.02 Vera kiel vorto de profeto.

390. Konfido

390.01 Kun konfido neniam rapidu.

390.02 Kiu ne konfidas, tiu ne bedaŭras.

390.03 Vulpo faras oferon — atendu danĝeron.

390.04 Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu.

390.05 Se lupo ekpentis, ŝafo atentu.

390.06 En nomo de l' ĉielo, sed pro bono de l' felo.

390.07 Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo.

390.08 Ne kredu al orelo, kredu al okulo.

390.09 Ne ĉiu raporto estas vera vorto.

390.10 Ne kredu al parolo sen propra kontrolo.

390.11 Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas.

391. Reago

391.01 Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.

391.02 Kia la semo, tia la rikolto.

391.03 Kia sono, tia resono.

392. Cirkonstancoj

392.01 Eĉ plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj.

393. Ŝanĝo

393.01 Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne.

393.02 Kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos.

393.03 Ne sama la vento blovas konstante.

393.04 Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.

393.05 Eĉ por plej terura tago venas vespero.

393.06 Ankaŭ al ni la suno eklumos.

393.07 Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo.

393.08 Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco.

393.09 Diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas.

393.10 Post la fasto venas festo.

394. Sanktulo

394.01 Ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas.

395. Sento

395.01 Al loko dolora ni manon etendas, al loko ĉarma okulojn ni sendas.

396. Ĝuado

396.01 Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas.

396.02 Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas.

396.03 Bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis.

396.04 De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis.

397. Reboniĝo

397.01 Post kolero venas favoro.

397.02 Post vetero malbela lumas suno plej hela.

398. Profito

398.01 Hakado de ligno donas lignerojn.

398.02 Kiu panon donas, malsaton ne konas.

398.03 Ne ekzistas ofico sen benefico.

399. Kaŭzo

399.01 Ne ekzistas fumo sen fajro.

399.02 Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.

400. Malpaco

400.01 Pro limoj kaj baroj malpacas najbaroj.

400.02 Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.

401. Ĵuro

401.01 Kie ĵuron vi aŭdas, malbonon suspektu.

402. Piko

402.01 Geamantoj sin pikas.

402.02 Dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas.

403. Profito

403.01 Kie estas mielo, tie muŝoj ne mankas.

403.02 Al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso.

404. Malpaco

404.01 Kie minaco, tie malpaco.

404.02 Disputoj kondukas al malpaco.

404.03 Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj.

404.04 Ligno fendita facile flamiĝas.

404.05 Kontraŭ vesto malbona konspiras ĉiu ŝtono.

404.06 Manon malkvietan ĉiu muro atakas.

405. Sklavo

405.01 Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.

406. Laboro

406.01 Laboro kondukas al honoro kaj oro.

406.02 Laboro fortigas, ripozo putrigas.

406.03 Kiu laboras kaj deziras, tiu akiras, — kiu mem ne penas, nenio al li venas.

406.04 Pano buŝon ne serĉas.

406.05 Kiu amas la liton, ne akiros profiton.

406.06 Kiu volas panon, ne dorlotu la manon.

406.07 Rezonado kaj filozofado panon ne donas.

407. Doloro

407.01 Kie dento doloras, tien iras la lango.

408. Okulo

408.01 Tien okuloj iras, kion la koro deziras.

409. Abundo

409.01 Kie pano estas, tie musoj ne mankas.

409.02 Plena kaso ŝteliston altiras.

409.03 Malfermita kelo tentas al ŝtelo.

410. Ombro

410.01 Kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas.

410.02 Neniu sanktulo estas sen makulo.

411. Forto

411.01 Kie regas la forto, tie rajto silentas.

411.02 Kiu havas la forton, havas la rajton.

412. Honto

412.01 Kie timo, tie honto.

413. Envio

413.01 Feliĉo kaj riĉo envion elvokas.

414. Malforteco

414.01 Kie maldike, tie rompiĝas.

415. Virino

415.01 Virino scias, tuta mondo scias.

416. Ĉefo

416.01 Romo estas tie, kie estas la papo.

417. Volo

417.01 Kion oni volas, tion oni povas.

12
{"b":"123267","o":1}
ЛитРес представляет: бестселлеры месяца
Массажист
Воспитываем детей по методу Марии Монтессори
Удивительные Люди Икс. Одарённые
Ничего личного, кроме боли
Наша Рыбка
Стать инноватором. 5 привычек лидеров, меняющих мир
Искусство словесной атаки. Практическое руководство
Витающие в облаках
Атрион. Влюблён и опасен