ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

418. Braveco

418.01 Kuraĝa homo en sia domo.

418.02 Bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo.

418.03 El post la arbo li estas bravulo.

419. Flato

419.01 Karesi al iu la barbon.

419.02 Paroli dolĉe en la orelon.

420. Malkareso

420.01 Fari al iu ursan kareson.

420.02 Karesi kontraŭ la haroj.

420.03 Ludi kun iu ludon de pugnoj.

420.04 Vivi kun iu kiel hundo kun kato.

420.05 Montradi al si reciproke la dentojn.

421. Ŝanĝo

421.01 Komenci per flato kaj fini per bato.

421.02 Komenci per Dio kaj fini per diablo.

422. Kareso

422.01 Ne karesu per mano, sed karesu per pano.

423. Paco

423.01 Paca silento, ke ne blovas eĉ vento.

423.02 Konsento konstruas, malpaco detruas.

424. Deziro

424.01 Vidas okulo, sed mano ne trafas.

425. Okulo

425.01 De l' koro spegulo estas la okulo.

425.02 Kion koro portas, vizaĝo raportas.

425.03 Al koro penetro per okula fenestro.

426. Atento

426.01 Teni la okulojn en streĉo.

426.02 Rigardi per ambaŭ okuloj.

426.03 Havi orelojn sur ĝusta loko.

427. Troalteco

427.01 Ne iru okuloj super la frunton.

427.02 Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.

427.03 Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon.

428. Avideco

428.01 Okulo avidas ĉion kion vidas.

428.02 Tuta jam sata, sed okulo malsatas.

428.03 Okuloj estas pli grandaj ol la ventro.

428.04 Fortoj leporaj, kaj kapricoj sinjoraj.

429. Foresto

429.01 For de l' okuloj, for de la koro.

429.02 En ĉeesto amata, en forest' insultata.

430. Senlaboreco

430.01 Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto.

431. Malkaŝeco

431.01 Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.

431.02 Diri al iu nudan veron.

432. Observado

432.01 Okulo de mastro pli ol beno de pastro.

432.02 Ne kredu al orelo, kredu al okulo.

433. Tromulteco

433.01 Per tro multa varto malboniĝas la farto.

433.02 Tro da kuiristoj kaĉon difektas.

434. Timo

434.01 Timo havas grandajn okulojn.

435. Malatento

435.01 Okulo ne atentas, dorso eksentas.

436. Famo

436.01 Popolo diras, Dio diras.

436.02 Famo ne flugas, se kaŭzo ne estas.

437. Rifuzo

437.01 Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu.

438. Ŝerco

438.01 Ŝerce dirite, cele pensite.

439. Malsaĝo

439.01 Malsaĝa kiel ŝtipo.

439.02 Mankas klapo en lia kapo.

440. Malsaĝo

440.01 Malsaĝulo kaj infano parolas la veron.

440.02 Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas.

440.03 Malsaĝulo ofte estas profeto.

441. Malsaĝo

441.01 Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos.

441.02 Ofte ligis malsaĝulo kaj saĝuloj malligi ne povas.

441.03 Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas.

441.04 Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas.

442. Kompreno

442.01 Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.

442.02 Por saĝulo sufiĉas aludo.

442.03 Por malsaĝulo bastono — por saĝulo leciono.

443. Prediko

443.01 Prediki al surduloj.

443.02 Aŭskulti kiel ĥinan predikon.

444. Fiero

444.01 Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.

445. Ŝparo

445.01 Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo.

445.02 Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone.

446. Laboro

446.01 Sen laboro ne venas oro.

447. Malatento

447.01 Okulo ne atentas, dorso eksentas.

447.02 Se okulo ne vidis, pagas la poŝo.

447.03 Blindulo kartojn ludi ne devas.

447.04 Per eraro ne praviĝas la faro.

447.05 Senkonscie vi agis, konscie vi pagos.

448. Humileco

448.01 Pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi.

448.02 Kiu mordi ne povas, kisi ekprovas.

449. Severo

449.01 Fari el iu arkon.

449.02 Teni iun per fera mano.

449.03 Butonumi iun malvaste.

449.04 Enpremi iun en funelon.

450. Aludo

450.01 Paroli per vortoj kovritaj.

450.02 Danci kiel kato ĉirkaŭ poto.

450.03 En ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo.

450.04 Al vi oni predikas, kaj nin oni pikas.

450.05 Por Paŭlo sperto — por Petro averto.

451. Babilo

451.01 Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas.

452. Parolo

452.01 Parolanto semas, aŭdanto rikoltas.

453. Parolo

453.01 Parolo estas arĝento, oron similas silento.

454. Babilo

454.01 Ju pli da babilado, des pli da pekado.

455. Babilo

455.01 Kiu multe parolas, malamikon konsolas.

455.02 Ju pli oni babilas, des pli oni al si malutilas.

455.03 Tro multe da salo malbonigas la manĝon.

455.04 Pli bone ne sali, ol sali tro multe.

455.05 Sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti.

455.06 Montras parolo, kion cerbo valoras.

455.07 Mia lango — mia malamiko.

455.08 Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas.

456. Silento

456.01 Plej bona sprito estas silento.

457. Sekreto

457.01 Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.

457.02 Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen

fino.

13
{"b":"123267","o":1}