ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

538. Falsvirto

538.01 Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.

538.02 En buŝo Biblio, en koro malpio.

538.03 Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas.

539. Nekomprenado

539.01 Ĝi estas por mi ĥina scienco.

540. Maltrafo

540.01 Fungon englutis!

540.02 Li bruligis al si la lipharojn.

540.03 Li foriris kun longa nazo.

541. Tombo

541.01 Stari per unu piedo en la tombo.

542. Espero

542.01 Altan arbon batas la fulmo.

542.02 Kie estas sufero, estas ankaŭ espero.

542.03 Post vetero malbela lumas suno plej hela.

543. Sonĝo

543.01 Sonĝo teruras, sonĝo forkuras.

544. Minaco

544.01 Kiu multe minacas, ne estas danĝera.

544.02 Kiu multe parolas, ne multe faras.

544.03 Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.

544.04 Ne ĉio batas, kio tondras.

544.05 Ne ĉiu hundo bojanta estas hundo mordanta.

544.06 Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.

544.07 Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon.

544.08 Hundo bojas, homo vojas.

544.09 Sen povo kolero estas ridinda afero.

544.10 Kiu minacas, tiu avertas.

544.11 Koko krias fiere, sed ne danĝere.

544.12 Li minacas per fingro en la poŝo.

544.13 Minacoj ne mortigas.

544.14 Minacas dento al la vento.

544.15 Kolero montras malsaĝulon.

545. Fanfaronado

545.01 Barelo malplena sonas plej laŭte.

546. Danĝero

546.01 Tondro kampulon memorigas pri Dio.

546.02 Ekzistas ezoko, ke fiŝetoj ne dormu.

546.03 Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus.

547.

547.01 Ankaŭ por diablo tondro ekzistas.

548. Bagatelo, Senproporcieco

548.01 Pli da bruo, ol da faro.

548.02 Bruo potenca, nula esenco.

548.03 Multe da peno, neniom da pano.

548.04 Monto gravediĝis, muso naskiĝis.

548.05 Ludi ventobatadon.

548.06 Granda nubo, eta pluvo.

548.07 Granda frakaso en malgranda glaso.

549. Mono

549.01 Por sia oro ĉiu estas sinjoro.

549.02 Mono mondon regas.

549.03 Montru moneron, ĉio fariĝos.

549.04 Per mono eĉ silento fariĝas elokvento.

549.05 Plena sako ĉiun mastron al vi klinos.

549.06 Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas.

550. Fiero

550.01 Li tenas la nazon supren.

551. Eraro

551.01 Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras.

551.02 Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro.

551.03 Homo senpeka neniam ekzistis.

552. Peko

552.01 Pekon serĉi oni ne bezonas.

552.02 De peko kaj mizero estas plena la tero.

552.03 Kiu ne pekis, kiu ne eraris?

552.04 Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko.

552.05 Eĉ kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas.

552.06 Eĉ sur la suno troviĝas makuloj.

552.07 Eĉ kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko.

552.08 Eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas.

553. Peko

553.01 Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj.

553.02 Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj.

553.03 Eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo.

553.04 Sango bolas, juneco petolas.

553.05 Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo.

553.06 Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj.

554. Neatenditaĵo

554.01 Se peko trafas, eĉ bastono ekpafas.

554.02 Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas.

555. Peko

555.01 Por peko senkonscia puno nenia.

555.02 Filo konfesis, patro forgesis.

556. Pento

556.01 Fajron estingas akvo, pekon pardono.

556.02 Pekinto pentas, kolero silentas.

556.03 Ne iras hakilo al kolo humila.

556.04 Post konfeso venas forgeso.

557. Akiro

557.01 Peke akirita ne estas profita.

558. Moko

558.01 Dion kolerigis, homojn ridigis.

558.02 Suferoj sufokas kaj homoj mokas.

559. Neatingebleco

559.01 Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras.

559.02 Deziro tre granda, sed mankas la forto.

559.03 Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas.

560. Iele

560.01 Iele, iome, duone malbone.

561. Peko

561.01 Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu.

561.02 Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu.

562. Malvirto

562.01 Vivis puninde, mortis ridinde.

562.02 Kia vivo, tia morto.

563. Malriĉo

563.01 Malplena sako puŝas al peko.

563.02 Sako malplena sin rekte ne tenas.

564. Falo

564.01 Trafi per la vizaĝo en koton.

564.02 Enbatiĝi.

565. Sintenado

565.01 Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn.

565.02 Se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos.

565.03 Se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj.

566. Obstino

566.01 Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas.

566.02 Kiu koleras, tiu perdas.

566.03 Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas.

566.04 Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas.

566.05 Kie ne estas konsileble, tie ne estas helpeble.

567. Promeso

567.01 Dolĉe ŝmiri al iu la lipojn.

567.02 Nutri per promesoj.

567.03 Promesi orajn montojn.

568.

568.01 Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis.

568.02 Ĝi iris al li preter la buŝon.

569. Trojuneco

569.01 Li havas ankoraŭ la lakton sur la lipoj.

569.02 Li havas ankoraŭ printempon en kapo.

569.03 Li ĵus elrampis el la ova ŝelo.

569.04 Li ne frapis al si ankoraŭ la kornojn.

570. Silento

570.01 Silente!

570.02 Ne movi la buŝon! 570.03 Ne ekpepi!

570.04 Sidi kiel muso sub balailo.

16
{"b":"123267","o":1}