ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

603. Simileco

603.01 Li estas la portreto de sia patro.

604. Dono

604.01 Silentu donante, parolu ricevante.

605. Kapablo

605.01 Dio donis oficon, Dio donas kapablon.

606.

606.01 Kion Dio ne donis, perforte ne postulu.

607. Avideco

607.01 Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.

607.02 Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron.

608. Senpartieco

608.01 Ne rapidu, trankvile decidu.

608.02 Ne rapidu insulti, volu aŭskulti.

608.03 Ne aŭskultinte, ne kondamnu.

608.04 Juĝanto devas havi du orelojn.

609. Mortinto

609.01 Paco al lia cindro!

609.02 Li ripozu trankvile!

610. Rezignacio

610.01 Dio donis, Dio prenis.

611. Dio

611.01 Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.

612. Deziro

612.01 Ju pli oni posedas, des pli oni avidas.

612.02 Oni estas riĉa neniam sufiĉe.

612.03 Dum la manĝado venas apetito.

613. Dio

613.01 Se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos.

614. Malfrueco

614.01 Nuksoj venis, kiam dentoj elfalis.

614.02 Post morto kuracilo jam estas sen utilo.

614.03 Ĝi estas kiel mustardo post la manĝo.

615. Dono

615.01 Almozoj ne malriĉigas.

615.02 Dio al vi donis, por ke vi povu doni.

616. Neŝatado

616.01 Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas.

616.02 Bono posedata ne estas ŝatata.

616.03 En juneco logas, en maljuneco tedas.

616.04 Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas.

616.05 Juneco ne scias, maljuneco ne povas.

617. Dono

617.01 Ĉia dono estas bono.

618. Paro

618.01 Du botoj faras paron.

618.02 Bela paro por altaro.

618.03 Sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras.

619. Malpaco

619.01 Ne taŭgas du ursoj por unu nesto.

619.02 En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj.

619.03 Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno — neniam vivas sen reciproka

malbeno.

620. Esenco

620.01 Nomo egala, sed esenco mala.

621. Necerteco

621.01 Ĝi havas ankoraŭ signon de demando.

621.02 Ĉio dependas de "se" kaj "kiam".

621.03 La sama afero, sed kun la kapo al tero.

621.04 Sama buŝo blovas varmon kaj malvarmon.

621.05 Vizaĝo agrabla kaj ungo diabla.

622. Pli

622.01 Unu saĝo estas bona, du estas pli bonaj.

622.02 Pli da okuloj, pli da certeco.

623. Certeco

623.01 Certe, kiel duoble du kvar.

623.02 Certaĵo kaj leĝo, kiel amen en preĝo.

624. Plimulteco

624.01 Du kontraŭ unu prezentas armeon.

624.02 Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta.

625. Unufoje

625.01 Deko da pekoj, unu la puno.

625.02 De unu bovo oni du felojn ne deŝiras.

625.03 Per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras.

626. Samtempeco

626.01 Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas.

627. Kontentigo

627.01 Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu.

628. Avideco

628.01 Kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun.

628.02 Kiu tro multe deziras, nenion akiras.

628.03 Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte.

629. Duflankeco

629.01 Ĉiu medalo du flankojn posedas.

630. Morto

630.01 Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos.

631. Malbono

631.01 El du malbonoj pli malgrandan elektu.

632. Piede

632.01 Veturi sur sia paro da kruroj.

633. Najbaro

633.01 Ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron.

633.02 Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon.

634. Havo

634.01 Malpli da havo, malpli da zorgoj.

635. Malriĉo

635.01 Li havas nek ĉelon, nek kelon.

636. Pasemeco

636.01 Matenas, vesperas — kaj tago malaperas.

637. Pasemeco

637.01 Tago aranĝas, tago ŝanĝas.

637.02 Tago tagon sekvas, sed ne similas.

637.03 Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene.

637.04 Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.

637.05 Vitro kaj feliĉo ne estas fortikaj.

637.06 De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo.

638. Zorgo

638.01 Ĉiu morgaŭ havas sian zorgon.

639. Festo

639.01 Tago festa — for aferoj.

639.02 Festotaga laboro estas sen valoro.

640. Antaŭtempeco

640.01 Laŭdu tagon nur vespere.

640.02 Antaŭ vespero ne estu fiera.

641. Dio

641.01 Dio donis tagon, Dio donos manĝon.

642. Neniam

642.01 En la tago de la sankta Neniamo.

642.02 En la triĵaŭda semajno.

643. Malkaŝeco

643.01 En luma tago.

644. Alfluo

644.01 Mono kuras al mono.

644.02 Mono monon naskas.

644.03 Al bona ĉasisto iras mem la besto.

644.04 Riveretoj fluas al riveroj.

645. Riĉo

645.01 Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo.

646. Mono

646.01 La dorm' estas bona, se mankas la mono.

647. Mono

647.01 Sen mono en urbon ne iru.

647.02 Ne ekzistas mono, ne ekzistas dono.

647.03 Kiu havas nenion, estas nenio.

648. Mono

648.01 Pli da mono, pli da zorgo.

648.02 Pli da havo, pli da klopodoj.

648.03 Klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone.

18
{"b":"123267","o":1}