ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

649. Gloro

649.01 Neniom da oro, sed bona gloro.

650. Mono

650.01 Ora ŝlosilo ĉion malfermas.

651. Utilo

651.01 Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras.

651.02 Eĉ plej nigra bovino donas lakton nur blankan.

651.03 Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas.

651.04 Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas.

652. Pago

652.01 Kia pago, tia ago.

653. Pago

653.01 Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.

654. Mono

654.01 Amo estas forta, sed mono pli forta.

654.02 Amo faras ion, mono ĉion.

654.03 Eĉ kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas.

655. Mono

655.01 Li havas pli da mono ol da bezono.

655.02 Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli.

656. Interkonsento

656.01 Interkonsento estas pli bona ol mono.

657. Feliĉo

657.01 Amaso da mono kaj titolo de barono.

658. Ŝparo

658.01 Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone.

659. Mono

659.01 Spesmilo vojon trabatas.

659.02 Kiu bone ŝmiras, bone veturas.

660. Mono, Perforteco, Superfluo

660.01 Mono estas reĝo, mono estas leĝo.

660.02 Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas.

660.03 Sen mono oni estas nulo, kun mono — saĝulo.

661. Mono

661.01 Naskiĝu, edziĝu kaj mortu — ĉiam monon alportu.

662. Kalkulo

662.01 Mono amas kalkulon.

662.02 Bonaj kalkuloj, bonaj kunuloj.

662.03 Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu.

662.04 Amikeco aparte, afero aparte.

662.05 Ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco.

662.06 Negocaj aferoj estas severaj.

663. Sendependeco

663.01 Por mia mono mi ankaŭ estas barono.

663.02 Mi ankaŭ lokon sur la tero okupas.

664. Ŝparo

664.01 Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas.

664.02 Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas.

664.03 Sen speso unua ne ekzistas la dua.

664.04 Ĉiuj milionoj konsistas el milonoj.

664.05 Unu guto plenigas la glason.

665. Malŝpareco

665.01 El lia mano ĉiu monero elglitas.

666.

666.01 Tro da enspezo ne estas tro da pezo.

666.02 Tro da bono ne turmentas.

666.03 Spesmilo superflua poŝon ne ŝiras.

666.04 De pli da suko ne malboniĝas la kuko.

667.

667.01 Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon.

668. Malsaĝo

668.01 Malsaĝa kiel ŝtipo.

669. Ĝustatempeco

669.01 Fleksu arbon dum ĝia juneco.

670. Senforteco

670.01 Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj.

670.02 Knabon senfortan ĉiuj batoj atingas.

670.03 Se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas.

671. Malatento

671.01 Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.

671.02 En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis.

672. Humileco

672.01 Arbo krakanta venton ne timas.

673. Profito

673.01 Hakado de ligno donas lignerojn.

674. Dise, Malnova

674.01 Unu orienten, alia okcidenten.

675. Esenco

675.01 Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas.

676. Severo

676.01 Teni iun per fera mano.

677. Atento

677.01 Teni la okulojn en streĉo.

677.02 Havi la orelojn sur ĝusta loko.

677.03 Streĉi la orelojn.

678. Babilo

678.01 Teni sian langon en la buŝo.

678.02 Kiu sian langon katenas, Dio lin benas.

678.03 Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas.

678.04 Mastro elbabilis, gastoj ne silentos.

678.05 Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.

678.06 Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen

fino.

679.

679.01 Amu domon novan kaj amikon malnovan.

680. Malpaco

680.01 La mano lin jukas.

680.02 Malpaculo.

681. Diskreteco

681.01 Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra.

682. Parenco

682.01 Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.

683. Sensenceco

683.01 Li parolas sen senco kaj sen interligo.

683.02 Nek al temo, nek al celo.

683.03 Muele sencele.

684. Braveco

684.01 Li ne estas el la regimento de timuloj.

684.02 Li dentojn prunti ne bezonas.

684.03 Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo.

684.04 Li havas la kapon fortike sur la kolo.

684.05 Li estas homo sperta kaj lerta.

685. Miraklo

685.01 Miraklo inter mirakloj.

686. Peto

686.01 Infano ne krias, patrino ne scias.

686.02 Kiu ne petas, tiu ne ricevas.

686.03 Kiu frapas, al tiu oni malfermas.

687. Infano

687.01 Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.

687.02 Pli da infanoj, pli da manoj.

687.03 Pli da infanoj, pli da beno.

687.04 Ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas.

688.

688.01 Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas.

689. Deveno

689.01 Kia naskinto, tiaj naskitoj.

689.02 Ne falas frukto malproksime de l' arbo.

689.03 Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.

689.04 Kia patrino, tia filino.

689.05 Hundo bonrasa estas bona por ĉaso.

689.06 Plej juna katido musojn jam pelas.

19
{"b":"123267","o":1}