ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

4. Detaloj

4.01 Komenci de Adamo.

4.02 Droni en detaloj.

5. Antikvaĵo

5.01 Demeti de si la antikvan Adamon.

6. Komenco

6.01 Komenco bona — laboro duona.

6.02 Unua paŝo iron direktas.

6.03 Plej granda potenco kuŝas en la komenco.

7. Nesciado

7.01 Ĝi estas por mi ĥina scienco.

7.02 Ĝi estas por mi volapukaĵo.

7.03 Nun finiĝas mia klereco.

7.04 Venis fino al mia latino.

8. Nekompetenteco

8.01 Li neniam venkis la alfabeton.

8.02 Li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento.

8.03 Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.

9. Nematureco

9.01 Li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto.

9.02 Li ne elrampis ankoraŭ el la vindoj.

10. Avideco

10.01 Neleĝe akirita ne estas profita.

10.02 Kiu fremdan avidas, propran forperdas.

10.03 Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.

11. Reservo

11.01 Mano manon lavas.

11.02 Servo postulas reservon.

11.03 Kvitiĝas servo per reservo.

11.04 Razisto raziston razas.

11.05 Vi min manĝigos, mi vin trinkigos.

12. Observado

12.01 Okulo de mastro pli ol beno de pastro.

12.02 Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon.

12.03 Unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj.

13. Profesio

13.01 Pastron nutras preĝejo.

13.02 Metio lacigas, metio vivigas.

14. Mono

14.01 Mono plenumas ĉiujn oficojn.

14.02 Plej certa laboro — laboro per oro.

14.03 Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.

14.04 Naskiĝu, edziĝu kaj mortu — ĉiam monon alportu.

14.05 Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas.

15. Mono

15.01 Apud plena manĝotablo ĉiu estas tre afabla.

15.02 Sako ne sonas — amiko ne konas.

15.03 Kiu havas oron, havas honoron.

15.04 Riĉulo havas grandan parencaron.

15.05 Kiu havas nenion, estas nenio.

15.06 Venas profito — venas merito.

16. Avareco

16.01 Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon.

16.02 Avarulo pagas duoble.

16.03 Patroj avaras, infanoj malŝparas.

16.04 Dio ne ricevis, diablo forlevis.

17. Profito

17.01 Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas.

18. Ŝtelo

18.01 Groŝon ŝtelis — ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis — financisto.

18.02 Ŝteletiston oni batas, ŝtelegiston oni ŝatas.

19. Malriĉo

19.01 Por riĉulo fasto — por malriĉulo festo.

19.02 Pli bona io ol nenio.

19.03 Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo.

20. Senlaboreco

20.01 Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto.

20.02 Vortoj sakon ne plenigas.

20.03 Ameno diablon ne forpelas.

20.04 Sen laboro ne venas oro.

20.05 Ne venos rato mem al la kato.

20.06 Ne gutas mielo el la ĉielo.

21. Silento

21.01 Traflugis anĝelo preter orelo.

21.02 Post brua vento subita silento.

22. Aprilo

22.01 Pluvo en Aprilo — por la tero utilo.

23. Aprilo

23.01 Komenco Aprila — trompo facila.

24. Aprilo

24.01 Aprila vetero — trompa aero.

25. Taksado

25.01 Mezuri laŭ sia metro.

25.02 Ĉion rigardi tra sia persona vitro.

26. Juneco

26.01 Lernu juna — vi scios maljuna.

26.02 Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.

26.03 Kiu ne estis kaporalo, ne estos generalo.

27. Pacienco

27.01 Per pacienco venas scienco.

27.02 Post sufero venas prospero.

28. Sukceso

28.01 Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo.

28.02 Kiun la sorto karesos, tiu sukcesos.

29. Reago

29.01 Kia sono, tia resono.

29.02 Kia demando, tia respondo.

29.03 Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas.

29.04 Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.

29.05 Kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj.

29.06 Kia la semo, tia la rikolto.

29.07 Kia ago, tia pago.

30. Malbelulo

30.01 Ne helpas spegulo al malbelulo.

31. Ĝuado

31.01 Urson al mielo oni ne tiras per orelo.

31.02 Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas.

31.03 Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo.

31.04 Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis.

32. Danĝero

32.01 En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero.

33. Virino

33.01 Kie regas virino, malbona estas la fino.

33.02 Se edzino ordonas, domo ordon ne konas.

34. Virino

34.01 Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco.

34.02 Edzin' admirata — edzo malsata.

35. Virino

35.01 Virino scias — tuta mondo scias.

36. Virino

36.01 Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas.

37. Virino

37.01 La plej danĝera homo — malbona in' en domo.

37.02 Malbona virino diablon superas.

37.03 Virino kolera pli ol hundo danĝera.

37.04 Virina lango buĉas sen sango.

37.05 Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino.

38. Virino

38.01 Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.

39. Virino

39.01 Virina ploro sen valoro.

39.02 Larmo virina baldaŭ sekiĝas.

40. Virino

40.01 Rol' de virino — bona mastrino.

40.02 Virta virino straton ne konas.

41. Peko

41.01 Ĉiu estis junulo, ĉiu estis pekulo.

41.02 Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.

41.03 Juneco ne scias, maljuneco ne povas.

42. Jen

42.01 Jen havu!

42.02 Jen staras la bovoj antaŭ la monto!

2
{"b":"123267","o":1}