ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

731. Malproksimo

731.01 Ĝi estas ankoraŭ malproksime en la kampo.

732. Ŝuldo

732.01 Ŝuldo ne bruas, tamen dormon detruas.

732.02 Malsato malfortigas, ŝuldo suferigas.

732.03 Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.

732.04 Ŝuldoj kaj mizero estas najbaroj.

733. Ŝuldo

733.01 Ŝuldo estas unua heredanto.

734. Ŝuldo

734.01 Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas.

734.02 Kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas.

734.03 Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu.

735. Kvanto

735.01 Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto.

735.02 De malbona ŝafo estas bona eĉ tufo.

736. Pago

736.01 Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.

737. Ŝuldo

737.01 Ŝuldo ne rustiĝas, ŝuldo ne mortiĝas.

737.02 Ŝuldo havas longan vivon.

737.03 Ŝuldon tempo ne kuracas.

738. Ŝuldo

738.01 Ŝuldo kaj mizero estas najbaroj.

739. Prunto

739.01 Prunto amikon forpelas.

739.02 Oni prenas per manoj, redonas per piedoj.

739.03 Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono.

740. Ŝuldo

740.01 Kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj.

740.02 Luksa la vesto, sed malplena la poŝo.

740.03 Eminenta ŝuldanto, malbona paganto.

741. Ŝuldo

741.01 Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj.

741.02 Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo.

742. Ŝuldo

742.01 Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras.

742.02 Ne helpas plendo nek ploro kontraŭ kreditoro.

743.

743.01 Vilaĝano kreditas, vilaĝestro prunteprenas.

744. Malproksimo

744.01 Se okulo ne vidas, koro ne avidas.

745. Plenumo

745.01 Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!

745.02 Plenumita via ofico, nun pasis via vico!

745.03 Pano estas alportita, korbo estu forĵetita.

746. For

746.01 For!

746.02 Forigu lin!

747. Malfeliĉo

747.01 Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.

748. Kontenteco

748.01 Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu.

748.02 Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras.

748.03 Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa.

749. Nova

749.01 Bona estas domo nova kaj amiko malnova.

750. Akiro

750.01 Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri.

750.02 Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.

751. Hejmo

751.01 Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme.

751.02 Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo.

751.03 Bona estas fremdlando, sed aliaj tie loĝu.

751.04 Hejma dometo estas kiel patrineto.

751.05 Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto.

751.06 Mia loĝejo estas mia reĝejo.

751.07 En propra angulo ĉiu estas fortulo.

752. Edzino

752.01 Inter fremdaj ŝi estas edzino-anĝelo, kun la edzo ŝi estas demono kruela.

753. Libero

753.01 Kiam kato promenas, la musoj festenas.

754. Paco

754.01 Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci.

754.02 Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa.

754.03 Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona.

755. Fremdo

755.01 Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon.

756. Malsaĝo

756.01 Mankas klapo en lia kapo.

756.02 Li havas cerbon ne tro potencan.

756.03 Li havas en la cerbo tro multe da herbo.

757. Tuteco

757.01 Kun sia tuta posedo kaj heredo.

757.02 Kun sia tuta domo kaj havo.

758. Duonpatrino

758.01 Urson evitu, duonpatrinon ne incitu.

759. Merito

759.01 Kiel li meritis, tiel li profitis.

759.02 Prave li ricevas.

759.03 Prave punite laŭmerite.

760. Laboro

760.01 Vojon batitan herbo ne kovras.

761. Publikeco

761.01 Kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas.

761.02 Ju laboro pli publika, des pli granda la kritiko.

762. Kosto

762.01 Kio multe kostas, multe valoras.

762.02 Kio kostas malmulte, kostas plej kare.

763. Ĝustatempeco

763.01 Kara estas dono en minuto de bezono.

763.02 Kiu donas rapide, donas duoble.

763.03 Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo.

763.04 Kara estas ovo, kiam venas la Pasko.

763.05 Ju pli granda bezono, des pli granda la prezo.

764. Valoro

764.01 Pli kostas la sako, ol la tuta pako.

764.02 Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo.

764.03 Ne valoras la faro la koston de l' preparo.

764.04 La ludo kandelon ne valoras.

764.05 La felo tanadon ne valoras.

764.06 Ne valoras la akiro eĉ la penon de l' deziro.

765. Siaĵo

765.01 Sia estas kara pli ol najbara.

766. Bagatelo

766.01 Homo bagatelema.

767. Malatento

767.01 Pro eraro ne praviĝas la faro.

767.02 Okulo ne atentas, — dorso eksentas.

768. Ŝparo

768.01 Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.

768.02 Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas.

769. Sentaŭgeco

769.01 Ĝi estas nek lakto, nek selakto.

769.02 Ĝi estas nek viando nek fiŝo.

769.03 Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino.

769.04 Nek pikite, nek hakite.

769.05 Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis.

770. Malfrueco

770.01 Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.

770.02 Kiam pasis la aĝo, aperas la saĝo.

770.03 Aperas prudento, kiam pasis la momento.

21
{"b":"123267","o":1}