ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

810. Malsaĝo

810.01 Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas.

811. Malsaĝo

811.01 Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'.

812. Malsaĝo

812.01 Malsaĝulon favoras feliĉo.

812.02 Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas.

812.03 Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.

812.04 Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo.

813. Malsaĝo

813.01 Atakis lin horo malsaĝa.

813.02 Lia cerbo iris promeni.

814. Humoro

814.01 Li estas en acida humoro.

815. Senkuraĝeco

815.01 Perdi la kuraĝon.

815.02 Lasi fali la manojn.

815.03 Liaj flugiloj paraliziĝis.

816. Profito

816.01 Kuiriston vaporo satigas.

816.02 Ne ekzistas ofico sen benefico.

816.03 Kiu panon donas, malsaton ne konas.

817. Malapero

817.01 Malaperis kiel vaporo.

818. Koro

818.01 Kio iras el koro, venas al koro.

818.02 Konfido naskas konfidon.

819. Teruro

819.01 Lia animo forkuris en la pinton de la piedo.

819.02 Frosto lin atakis.

819.03 Li tremas kiel aŭtuna folio.

819.04 Vento al li ekflugis sub la haŭto.

819.05 Atakis teruro, ektremis la kruro.

820. Virto

820.01 Vesto eluzita, sed pureco spirita.

821. Fremdo

821.01 Fremda animo estas abismo sen limo.

821.02 Por fremda koro ne ekzistas esploro.

821.03 Fremda medito estas kaŝita.

822. Intimeco

822.01 Vivi kun iu en fido kaj konfido.

822.02 Vivi kun iu en intima amikeco.

822.03 Ili vivas per unu animo en du korpoj.

823. Konscienco

823.01 Havi larĝan konsciencon.

823.02 Kovri la buŝon de sia konscienco.

823.03 La konscienco lin ne turmentas.

824. Vero

824.01 Diri la puran veron.

825. Abundo

825.01 Kiom la koro deziras.

826. Plaĉo

826.01 Tio ĉi estas laŭ lia gusto.

826.02 Li prenos kaj benos.

826.03 Tute ĝuste laŭ lia gusto.

826.04 Ĝi estas al li tre bonvena.

826.05 Venas kvazaŭ vokita kaj petita.

826.06 Ĝi estas akvo al lia muelilo.

827. Malkareso

827.01 Raporti pri ĉiuj cirkonstancoj kaj nuancoj.

827.02 Rakonti ĉion faritan kaj kaŝitan.

827.03 Malkovri antaŭ iu sian koron.

827.04 Kion koro sentas, lango prezentas.

827.05 Kio en la kapo, tio sur la lango.

828. Kaprico

828.01 Li havas siajn kapricojn.

829. Obstino

829.01 Stariĝi obstine.

829.02 Kontraŭstari per ĉiuj fortoj.

829.03 La haroj disstariĝas.

830. Kaŭzo

830.01 Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.

831. Fumo

831.01 Tie iras fumo per densaj nuboj.

832. Malgrando

832.01 Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo.

833. Kaŝitaĵo

833.01 Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas.

833.02 Tuso kaj amo ne estas kaŝeblaj.

833.03 Nenia peketo restas longe sekreto.

833.04 La tempo ĉiam malkaŝas la veron.

833.05 Eĉ el sub la tero aperas la vero.

833.06 Neĝo kaŝas nur ĝis printempo.

834. Tombo

834.01 Stari per unu piedo en la tombo.

834.02 Li jam faras la lastan spiron.

834.03 Staras la morto jam en la korto.

835. Helpo

835.01 Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas.

835.02 Konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas.

836. Parolo

836.01 Virino bonorda estas muta kaj surda.

836.02 Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela.

836.03 Por parolo delira ne ekzistas rediro.

837. Fraŭleco

837.01 Resti maljuna knabino.

837.02 Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron.

838. Kaŭzo

838.01 Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo.

838.02 Ne ekzistas fumo sen brulo.

838.03 Ne batas bastono sen persono.

838.04 Ĉiu "tial" havas sian "kial."

839. Kaŭzo

839.01 Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.

840. Senelekteco

840.01 Kion fari!

840.02 Volu-ne-volu, — elekto ne ekzistas.

841. Malbono

841.01 Pli valoras faro nenia, ol faro malbona.

841.02 Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco.

842. Promeso

842.01 Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj.

842.02 Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.

843. Tuj

843.01 Dirite, farite.

844. Plenumo

844.01 La afero estas plenumita.

844.02 Aranĝite, ordigite.

845. Plenumo

845.01 Multe komencite, malmulte plenumite.

846. Temo

846.01 Pri kio estas la afero?

847. Malsukceso

847.01 La afero malsukcesis.

847.02 Ŝiriĝis fadeno sur la bobeno.

847.03 Krevis la vazo antaŭ la nazo.

847.04 Oni metis makulon en mian kalkulon.

847.05 Plenumiĝis la tasko per granda fiasko.

848. Malhelpo

848.01 Hoko elsaltis, afero haltis.

848.02 La afero ne iras glate.

848.03 Estas tubero en la afero.

849. Urĝo

849.01 La afero havas tempon.

849.02 La afero ne urĝas.

849.03 La afero ne staras sur pinto de ponto.

850. Prokrasto

850.01 Laboro ne estas leporo, — ĝi haltos, ne forsaltos.

850.02 Prokrastita ne estas perdita.

850.03 Morgaŭ frue venos plue.

850.04 Kelktempa ĉeso ne estas forgeso.

23
{"b":"123267","o":1}