ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

851. Valoro

851.01 Faro farinton rekomendas.

851.02 Koniĝas majstro laŭ sia verko.

851.03 Kia estas la homo, tia estas lia nomo.

851.04 Kia estas via laboro, tia estas via valoro.

852. Ofico

852.01 Amikeco aparte, ofico aparte.

853. Fremdo

853.01 Min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere.

853.02 Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis.

853.03 Mi lavas al mi la manojn.

853.04 Ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas ĝia falo.

854. Formeto

854.01 Formeti la aferon en la keston de forgeso.

854.02 Formeti ĝis la grekaj kalendoj.

854.03 Formeti en arĥivon.

855. Faro

855.01 Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj.

855.02 De la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco.

855.03 Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.

855.04 Granda parolisto estas duba faristo.

855.05 Granda parolo, sed malgranda volo.

855.06 Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos.

856. Faro

856.01 Ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj.

857. Fremdo

857.01 Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon.

857.02 Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj.

857.03 Ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas.

857.04 Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj.

857.05 Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas.

857.06 Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian.

858. Ripozo

858.01 Laboro finita, — ripozo merita.

859. Devo

859.01 Antaŭ ĉio zorgu oficon, — plezuro atendos sian vicon.

859.02 Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas.

860. Ĝustatempeco

860.01 Por ĉiu faro estas horo.

861. Afero

861.01 Al la afero!

862. Merito

862.01 Ricevis bandito laŭ sia merito.

862.02 Prave li ricevas.

862.03 Prave punite laŭmerite.

862.04 Bona puno por malbona peno.

863. Puno

863.01 Kiu pekis, tiu pagas.

863.02 Kune kaptite, kune punite.

864. Laboro

864.01 Sidi en laboroj ĝis super la oreloj.

865. Senlaboreco

865.01 Ne gutas mielo el la ĉielo.

866. Moviĝemo

866.01 Li estas vera hidrargo.

866.02 Flugema kiel vento.

867. Severo

867.01 Teni iun per fera mano.

867.02 Butonumi iun malvaste.

868. Bonkoreco

868.01 Karaktero olea.

868.02 Ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro.

868.03 Mola kiel vakso.

869. Nomo

869.01 Nomo egala, sed esenco mala.

870. Sensenceco

870.01 Paroli sensencaĵon.

870.02 Babilas, muelas, kion lango elpelas.

871. Io

871.01 Pli bona io, ol nenio.

872. Forpreno

872.01 Reĝo donacis, sed polico minacas.

872.02 Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis.

873. Ve

873.01 Kia domaĝo!

873.02 Ho ve! 873.03 Bedaŭrinde! 873.04 Dio kompatu!

874. Profito

874.01 Sako ne sonas, — amiko ne konas.

875. Helpo

875.01 Multaj kompatantoj, sed neniu helpanto.

875.02 Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas.

875.03 Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas.

876. Penado

876.01 Ne ŝpari monon nek penon.

876.02 Klopodi sen limo per korpo kaj animo.

876.03 Uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton.

877. Ripeto

877.01 Maĉi kaj remaĉi.

878. Atendo

878.01 Li atendas, ke la okazo venu al lia nazo.

878.02 Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero.

878.03 Atendi bonan veteron kaj laman kurieron.

879. Atendo

879.01 Li atendas kaj plendas kaj denove atendas.

879.02 La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj.

879.03 Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo.

879.04 De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero.

880. Atendo

880.01 Tro longa atendo ĝis fino de l' vendo.

881. Senlaboreco

881.01 Ne venas rato mem al kato.

882. Atendo

882.01 Unua venis, unua prenis.

882.02 Kiu venis unue, muelas pli frue.

882.03 Kiu jam havas, tiu pravas.

882.04 Se unu ne venis, dek ne atendas.

882.05 Por malfrua gasto restas nur osto.

882.06 La lastan el amaso atakas la hundo.

882.07 Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo.

883. Atendo

883.01 Bovidon mi atendis, — infanon Dio sendis.

883.02 Esperis flaton, — ricevis baton.

883.03 Espero logas, espero mensogas.

883.04 Atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis.

883.05 Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon.

883.06 Ne fidu heredon, fidu posedon.

884. Bondeziro

884.01 Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono.

884.02 Deziri al iu ĉion bonan.

885. Avideco

885.01 Kiu tro multe deziras, nenion akiras.

885.02 Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon.

885.03 Kiu avidas pli bonan, perdas plej bezonan.

885.04 Tro grandaj kalkuloj kondukas al nuloj.

885.05 Kiu tro alte svingas, nenion atingas.

885.06 Tro da metioj, — profitoj neniaj.

885.07 Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas.

886. Deziro

886.01 Piaj deziroj.

886.02 Bela celo por fabelo.

887. Edzino

887.01 Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.

888. Domo

888.01 Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo.

889. Edzino

889.01 Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu.

24
{"b":"123267","o":1}