ЛитМир - Электронная Библиотека
ЛитМир: бестселлеры месяца
Реплика
Холод древних курганов. Аномальные зоны Сибири
У подножия Монмартра
Расправить крылья. Академия Магии Севера
Здесь и сейчас
Спецназ Великого князя
Королева тьмы
Уникальный экземпляр: Истории о том о сём
The Rolling Stones. Взгляд изнутри
Содержание  
A
A

1059. Legado

1059.01 De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento.

1060. Penado

1060.01 Streĉiĝi el la haŭto.

1061. Propeka

1061.01 Propeka kapro.

1062. Senefikeco

1062.01 Kiom ajn vi penos, nenio elvenos.

1063. Trograndigo

1063.01 Fari el muŝo elefanton.

1064. Amataĵo

1064.01 Tio estas lia amata ĉevaleto.

1065. Fino

1065.01 La fino kronas la verkon.

1065.02 Fino bona, ĉio bona.

1066. Fino

1066.01 Ĉio havas finon.

1067. Beleco

1067.01 Bela vizaĝo estas duono da doto.

1068. Beleco

1068.01 Beleco logas, virto apogas.

1068.02 Beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas.

1069. Elvoko

1069.01 Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas.

1069.02 En abelujon ne blovu.

1070. Ĝustatempeco

1070.01 Ĝustatempa vorto estas granda forto.

1070.02 Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento.

1071. Komerco

1071.01 Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas.

1071.02 Malsaĝulo en foiro estas bona akiro.

1071.03 Malsaĝulo venas, komercisto festenas.

1072. Amanto

1072.01 Eĉ por pomo putranta troviĝas amanto.

1073. Aspiro

1073.01 Ekzameni ne devigas preni.

1073.02 Rigardi kaj aspiri ne devigas akiri.

1074. Rerakonto

1074.01 Kio al mi sonis, tion mi resonas.

1075. Tuteco

1075.01 Se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon.

1076. Troeco

1076.01 Eĉ ĉe kokino troviĝas propra inklino.

1076.02 Eĉ najtingalo ne estas sen galo.

1076.03 Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras.

1076.04 Eĉ muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas.

1076.05 Se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas.

1076.06 Por ĉiu plezuro devas esti mezuro.

1076.07 Ĉio supermezura estas terura.

1076.08 Troa festeno estas veneno.

1077. Braveco

1077.01 Brava homo en sia domo.

1077.02 Li estas bravulo en sia angulo.

1077.03 Malantaŭ barilo kuraĝo estas facila.

1077.04 Kuraĝe li staras, kiam muro lin baras.

1077.05 Lipharo de grandsinjoro, sed koro de leporo.

1078. Paco

1078.01 Kie estas harmonio, estas beno de Dio.

1078.02 Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.

1078.03 Ŝafaro harmonia lupon ne timas.

1078.04 Konsento konstruas, malpaco detruas.

1078.05 Kie regas konkordo, regas ordo.

1078.06 Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas.

1078.07 Kontenteco estas pli bona ol riĉeco.

1078.08 Unueco donas fortecon.

1078.09 Kiu kutimis ĉion juĝi, nenie povas rifuĝi.

1078.10 Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo.

1078.11 Por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas.

1079. Fino

1079.01 Bona vino al la fino.

1080. Bono

1080.01 Bongusta peco longe ne atendas.

1081. Facila

1081.01 Ĝi ne estas tiel facila, kiel laboro argila.

1082. Lerteco

1082.01 La enigmo simple solviĝas.

1082.02 Lerteco sorĉon ne bezonas.

1083. Afableco

1083.01 Per vorto ĝentila ĉio estas facila.

1083.02 Kiu agas afable, vivas agrable.

1083.03 De bona vorto lango ne doloras.

1083.04 Afabla vorto pli atingas ol forto.

1084. Vorto

1084.01 Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru.

1085. Bojo

1085.01 Hundo povas boji eĉ kontraŭ la reĝo.

1085.02 Hundo bojas, pasanto vojas.

1085.03 La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas.

1086. Imito

1086.01 Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo.

1087. Mensogo

1087.01 Kiu ne mensogas, tiu ne vendas.

1087.02 Ne taŭgas la vero por komerca afero.

1088. Mensogo

1088.01 Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto.

1089. Mensogo

1089.01 Mensoganto devas havi bonan memoron.

1089.02 Por glate mensogi, oni spriton bezonas.

1090. Mensogo

1090.01 Kiu mensogas kutime, mensogas sentime.

1091. Memoro

1091.01 Oni bonon forgesos, malbonon memoras.

1092. Beleco

1092.01 Bela vizaĝo, sed ne bela la saĝo.

1093. Bono

1093.01 Kio bone aspektas, tion ĉiu elektas.

1093.02 Kvalito bona ne bezonas admonon.

1094. Vizaĝo

1094.01 Kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas.

1095. Allogo

1095.01 Por kapti ezokon, bongustigu la hokon.

1096. Gracio

1096.01 Li saltas gracie, kiel urso ebria.

1097. Mensogo

1097.01 Mensogo malproksimen ne kondukas.

1098. Ebrieco

1098.01 Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas.

1098.02 Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte.

1099. Senlaboreco

1099.01 Senlaboreco dormon alportas.

1099.02 Kiu tro ripozas, baldaŭ almozas.

1099.03 Kiu laboron evitas, bonon ne vidas.

1099.04 Laboro homon nutras, sen laboro li putras.

1099.05 Kiu ŝvitas, tiu profitas.

1099.06 Akvon senmovan kovras putraĵo.

1100. Nekaŝebleco

1100.01 Arbaro aŭdas, kampo vidas.

1101.

1101.01 Unu orienten, alia okcidenten.

29
{"b":"123267","o":1}