ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

43. Dubo

43.01 Ĝi havas ankoraŭ signon de demando.

43.02 Ĝi estas ankoraŭ vortoj de orakolo.

43.03 La sigelo ankoraŭ ne estas metita.

44. Feliĉo, Protekto

44.01 Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas.

44.02 Facile estas danci, se la feliĉo kantas.

44.03 Nevo de papo facile fariĝas kardinalo.

44.04 Al protekto kaj forto helpas la sorto.

45. Sencelaĵo

45.01 Ĉerpi akvon per kribrilo.

45.02 Batadi la venton.

45.03 Melki kaproviron.

45.04 Kalkuli muŝojn.

45.05 Tordi ŝnurojn el sablo.

45.06 Verŝi aeron al aero.

46. Petolo

46.01 Troa petolo danĝera al kolo.

46.02 Rido matene — ploro vespere.

46.03 Tro da libero kondukas al mizero.

46.04 Tro saltas la rato — ĝin kaptas la kato.

46.05 Se birdo tro bekas, la katon ĝi vekas.

47. Averto

47.01 Oni tondas ŝafinojn, tremas la ŝafoj.

47.02 Por Paŭlo sperto — por Petro averto.

47.03 Al hundo bastono — al hom' leciono.

48. Reciprokeco

48.01 Kia reganto, tia servanto.

48.02 Kia paroĥestro, tia paroĥo.

48.03 Kia drapo, tia vesto.

49.

49.01 Kio mia, tio bona.

50. Sinjoro

50.01 Eminenta ŝuldanto — malbona paganto.

51. Malmodereco, Modereco

51.01 Ofta festo — malplena kesto.

51.02 Imiti grandsinjoron — perdi baldaŭ la oron.

51.03 Ĉe vesto velura suferas stomako.

51.04 De rigardo tro alta malsaniĝas okulo.

51.05 Vivo sen modero kondukas al mizero.

51.06 Vivu stomako laŭ stato de l' sako.

51.07 Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas.

51.08 Estu ĉapo laŭ la kapo.

52. Sinjoro

52.01 Ne longe sinjora daŭras favoro.

52.02 Sinjoro karesas, sed baldaŭ ĉesas.

53. Gusto

53.01 Ĉiu havas sian propran guston.

53.02 Ĉiu barono havas sian kapricon.

54. Maniero

54.01 Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron.

55. Akiro

55.01 Akiro kaj perdo rajdas duope.

55.02 Enspezo postulas elspezon.

55.03 Tempo prenas, tempo pagas.

55.04 Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre.

55.05 Kiel akirite, tiel perdite.

56. Akiro

56.01 Pli bona io, ol nenio.

56.02 Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi.

56.03 De ŝafo senlana eĉ lanero taŭgas.

57. Gloro

57.01 Bona gloro pli valoras ol oro.

58.

58.01 Esti sub la ŝuo (de sia edzino).

59. Manko

59.01 Inter la blinduloj reĝas la strabuloj.

59.02 Se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo.

59.03 Se forestas la suno, sufiĉas la luno.

59.04 El la mizero oni devas fari virton.

59.05 Mieno fiera al ludo mizera.

60. Maro

60.01 Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro.

60.02 Laŭdu la maron, sed restu sur tero.

61. Ŝparo

61.01 En malfacila horo eĉ groŝ' estas valoro.

61.02 Gardu kandelon por la nokto.

61.03 Groŝo ŝparita neniam perdiĝas.

61.04 Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone.

62. Singardo

62.01 Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.

63. Ŝparo

63.01 Ŝparu groŝon — vi havos plenan poŝon.

63.02 Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas.

63.03 Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.

63.04 Kiu groŝon ne honoras, eĉ duongroŝon ne valoras.

64. Singardo

64.01 Singardeman Dio gardas.

64.02 Kiu sin gardas, tiu sin savas.

64.03 Gardatan ŝafon eĉ lupo timas.

64.04 Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.

65. Regalo

65.01 Sen regalo ne estas balo.

65.02 Ĉe tablo malplena babilo ne fluas.

65.03 Malsata stomako orelon ne havas.

65.04 Malsatulon la fabloj ne nutros.

65.05 Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.

65.06 Ne karesu per mano, sed karesu per pano.

66. Kamarado

66.01 Kun kiu vi festas, tia vi estas.

66.02 Eĉ plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj.

66.03 Kiaj kolegoj, tiaj kutimoj.

66.04 Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas.

67.

67.01 Rigardi malafable.

67.02 Plenblovi la lipojn.

68. Porko

68.01 Ĵeti perlojn antaŭ la porkojn.

68.02 Ne por lupo estas supo.

69. Bato, Edzino

69.01 Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem.

70. Senforteco

70.01 Helpas krako kontraŭ atako.

70.02 Vazo rompita longe sin tenas.

70.03 Senfortuloj longe vivas.

71. Sperto

71.01 Suferinto pli valoras, ol lerninto.

71.02 Ni forgesas averton, ni memoras la sperton.

71.03 Batita komprenas aludon.

71.04 Brogita eĉ sur akvon blovas.

71.05 Korniko vundita propran voston timas.

71.06 Saĝa hundo post la vundo.

72. Laboro

72.01 Vojon batitan herbo ne kovras.

72.02 Ŝlosilo uzata ruston ne konas.

72.03 Akvo kura — akvo pura.

73. Faritaĵo

73.01 Kio fariĝis, jam ne refariĝos.

73.02 Kio pasis, ne revenos.

73.03 Kontraŭ faro farita ne helpas medito.

73.04 Al fiŝ' kuirita jam akvo ne helpos.

73.05 Ĝi helpos kiel hirud' al mortinto.

74. Preteksto

74.01 Kiu bati deziras, trovas bastonon.

74.02 Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston.

74.03 Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia.

74.04 Muso la katon ĉiam ofendis.

75. Batalo

75.01 Sieĝi ies pordon.

75.02 Elbatadi ies sojlon.

76.

76.01 Batadi kiel fiŝo kontraŭ glacio.

76.02 Barakti kiel fiŝo ekster la akvo.

76.03 Turniĝadi kiel serpento.

76.04 Kuradi kiel venenita muso.

76.05 Kurbiĝadi kiel diablo en akvo benita.

76.06 Bataladi kontraŭ la sorto.

3
{"b":"123267","o":1}