ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

1102. Malatento

1102.01 En arbaro sidas kaj arbojn ne vidas.

1103. Aliloke, Diskreteco

1103.01 Kiel oni, tiel ĉe ni.

1103.02 Aliloka ĉielo estas sama ĉielo.

1103.03 Kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos.

1104. Malgrando

1104.01 Malgranda aspekte, sed granda intelekte.

1104.02 Malgranda pezo, sed granda prezo.

1105. Akiro

1105.01 Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno.

1105.02 Pli bona estas io, ol nenio.

1105.03 Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo.

1106. Antaŭtempeco

1106.01 Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.

1107. Havo

1107.01 Malpli da havo, malpli da zorgoj.

1107.02 Malpli da posedo, malpli da tedo.

1108. Bono

1108.01 Kio estas bona por vi, estas bona por mi.

1109. Perforteco

1109.01 Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas.

1109.02 Perforta amo estas plej forta malamo.

1109.03 Deziro kaj inklino ordonon ne obeas.

1109.04 Ordonita kiso havas guston maldolĉan.

1110. Plaĉo

1110.01 Se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro.

1110.02 Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras.

1111. Pardonemeco

1111.01 Pardonemeco superas justecon.

1111.02 Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas.

1112. Interkonsento

1112.01 Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento.

1113. Preĝo

1113.01 Preĝu kore kaj laboru fervore.

1114. Kompato

1114.01 Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata.

1114.02 Mi ne volas baton, mi ne volas kompaton.

1115. Silento

1115.01 Silento estas konsento.

1116. Plendo

1116.01 Kiu multe babilas, al si mem malutilas.

1116.02 Rusto manĝas feron, ĉagreno la koron.

1117. Ebrieco

1117.01 Por ebriulo ne ekzistas danĝero.

1118. Toleremeco

1118.01 Maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas.

1119. Senŝanĝeco

1119.01 Foriris bovido, revenis bovo.

1119.02 Eĉ en Parizo herbo ne fariĝas cerbo.

1120. Fremdlando

1120.01 Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.

1120.02 Ĉio transmara estas ĉarma kaj kara.

1121. Krudulo

1121.01 Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron.

1121.02 Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos.

1121.03 Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos.

1122. Edzeco

1122.01 Edzo kaj edzino estas nur unu.

1122.02 Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas.

1122.03 Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola.

1123. Proporcieco

1123.01 Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas.

1124. Malfrueco

1124.01 Bona ideo venas post la pereo.

1124.02 Venas prudento post la ĝusta momento.

1125. Interŝanĝo

1125.01 Fordoni anseron, por ricevi paseron.

1126. Kalkulemeco

1126.01 Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso.

1127. Esenco

1127.01 Ne beligas loko homon, sed homo la lokon.

1127.02 Valoras ne la vesto, valoras la enesto.

1128. Ambicio

1128.01 Bona kaporalo revas esti generalo.

1129. Kompreno

1129.01 Saĝa kapo duonvorton komprenas.

1130. Klereco

1130.01 Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas.

1131. Sentaŭgeco

1131.01 Nek pio por Dio, nek kapablo por diablo.

1131.02 Ĝi estas nek viando, nek fiŝo.

1131.03 Nek io, nek alio.

1131.04 Li taŭgas nek por studo, nek por ludo.

1132. Nova

1132.01 Nova balailo bone balaas.

1133. Nova

1133.01 Ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas.

1134. Nokto

1134.01 Kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas.

1134.02 Nokte eĉ monstro estas belulo.

1135. Bezono

1135.01 Kiu tro bezonas, tiu leĝon ne konas.

1135.02 Bezono estas plej forta ordono.

1135.03 Mizero faras lerta, mizero faras sperta.

1135.04 Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas.

1135.05 Instruas mizero manĝi panon sen butero.

1135.06 Mizero saltas, mizero haltas.

1136. Neesto

1136.01 Kontraŭ neesto ne helpas protesto.

1136.02 El malplena telero vane ĉerpas kulero.

1137. Plendo

1137.01 Se neniu plendas, neniu defendas.

1138. Leĝo

1138.01 Leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe.

1139. Moro

1139.01 Popola kutimo havas valoron de leĝo.

1139.02 Leĝo malaperas, moro daŭras.

1140. Promeso

1140.01 Promesita trezoro estas sen valoro.

1140.02 Plena estas la infero de promesitaj aferoj.

1141. Unu

1141.01 Unu similas nulon, ne prezentas kalkulon.

1141.02 Unu soldato militon ne faras.

1141.03 Unu hirundo printempon ne alportas.

1141.04 Du manoj faras ĉion, sed unu nenion.

1141.05 Unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono.

1142. Unu

1142.01 Unu hako kverkon ne faligas.

1143. Unu

1143.01 Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.

1144. Unu

1144.01 Unu kapo facile trovas apogon.

30
{"b":"123267","o":1}