ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

1145. Ĉioserva

1145.01 Kio servas por ĉio, taŭgas por nenio.

1146. Nekonstanteco

1146.01 Li havas ĉiun horon alian moron.

1146.02 El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon.

1147. Ripeto

1147.01 Ripetata parolo pri la sama titolo.

1147.02 Malnova afero en nova livero.

1148. Regado

1148.01 Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto.

1149. Troeco

1149.01 Pli bone estas sensale, ol tro sale.

1149.02 Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas.

1149.03 Tro akra fajro estas sen daŭro.

1150. Skribo

1150.01 Diron oni neas, skribo ne pereas.

1150.02 Nigro sur blanko pruvas sen manko.

1151. Drinko

1151.01 Ne pekas drinkulo, pekas ebriulo.

1151.02 Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn.

1152. Fiero

1152.01 En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos.

1153. Ripeto

1153.01 Kiu ripetas abunde, lernas plej funde.

1154. Malfrueco

1154.01 Pli bone malfrue, ol neniam.

1155. Pasintaĵo

1155.01 Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis.

1155.02 Oni faris, oni ĉesis, kaj ni ĉion forgesis.

1155.03 Pasinta doloro for el memoro.

1156. Specialisto

1156.01 Ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo.

1157. Garantio

1157.01 Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon.

1157.02 De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo.

1158. Ordo

1158.01 Ordo estas beno por ĉiu entrepreno.

1158.02 Sen ordo en afero ne ekzistas prospero.

1159. Proverbo

1159.01 Proverbo estas sperto, proverbo estas averto.

1159.02 Venas proverbo el popola la cerbo.

1160. Postmortaĵo

1160.01 Post mia malapero renversiĝu la tero.

1161. Sendito

1161.01 Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas.

1161.02 Senditon oni aŭskultas aŭ ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas.

1162. Ĉieesta

1162.01 Nenie semata, ĉie trovata.

1163. Vero

1163.01 Kiu diras la veron, havas suferon.

1164. Vero

1164.01 Vero ne bezonas mediti nek spriti.

1165. Vero

1165.01 Amiko estas kara, sed vero pli kara.

1166. Kutimo

1166.01 Kutimo estas dua naturo.

1167. Hejmo

1167.01 Neniu estas profeto en sia urbeto.

1168. Ebrieco

1168.01 Vera opinio montriĝas en ebrio.

1168.02 Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras.

1169. Ebrieco, Malsaĝo

1169.01 Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam.

1170. Superfluo

1170.01 Kvina rado ĉe veturado.

1170.02 De superfluo malboniĝas la ĝuo.

1171. Trofrueco

1171.01 Kiu komencas tro frue, finas malfrue.

1172. Ĵaluzo

1172.01 Amo kaj ĵaluzo estas gefratoj.

1173. Metio

1173.01 Al posedanto de metio mankas nenio.

1173.02 Kiu metion disponas, mizeron ne konas.

1173.03 Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas.

1174. Patrino

1174.01 Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino.

1175. Vino

1175.01 Fiŝo volas naĝi.

1175.02 Fiŝo sen vino estas veneno.

1176. Samgenteco

1176.01 Sama gento, sama sento.

1177. Frato

1177.01 Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.

1178. Siaĵo

1178.01 Propran vangon neniu batas.

1178.02 Ĉiu besto zorgas pri sia nesto.

1179. Forto

1179.01 Kiam forto ordonas, leĝo pardonas.

1179.02 Kontraŭ forta mano la leĝo estas vana.

1180. Trankvileco

1180.01 Kiu iras trankvile, iras facile.

1180.02 Tro rapida laboro, tro malgranda valoro.

1181. Avareco

1181.01 Malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam.

1181.02 Avarulo avaras, heredantoj malŝparas.

1182. Honoro

1182.01 Honoro ne donas, kion stomako bezonas.

1182.02 Ekstere honoro, interne doloro.

1182.03 Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono.

1182.04 Oni ne pagas per gloro al sia tajloro.

1183. Vorto

1183.01 Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros.

1183.02 Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.

1184. Vorto

1184.01 Sprita vorto tentas, nenion atentas.

1184.02 Pro vorta ludo li eĉ patron ne domaĝas.

1184.03 Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko.

1185. Servo

1185.01 Servo ne petita ne estas merita.

1186. Aŭskulto

1186.01 Aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente.

1187. Nutro

1187.01 Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas.

1187.02 Kies gasto mi estas, ties feston mi festas.

1188. Aŭskulto

1188.01 Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas.

1188.02 Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas.

1189. Trovo

1189.01 Eĉ blinda kokino povas trovi grajnon.

1190. Morto

1190.01 Ne ekzistas forto kontraŭ la morto.

1190.02 La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas.

1190.03 Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro.

1190.04 Kapoj diferencas, kranioj egalas.

31
{"b":"123267","o":1}
ЛитРес представляет: бестселлеры месяца
Отшельник
Анатомия на пальцах. Для детей и родителей, которые хотят объяснять детям
Атрион. Влюблён и опасен
Варкрафт. Дуротан
Были 90-х. Том 2. Эпоха лихой святости
Идеальный маркетинг: О чем забыли 98 % маркетологов
Обжигающий след. Потерянные
Драконий луг