ЛитМир - Электронная Библиотека
ЛитМир: бестселлеры месяца
Бортовой
Кто эта женщина?
Не прощаюсь
Гвардия, в огонь!
Орфей курит Мальборо
Наша Рыбка
Закон ее прошлого
Клинок Богини, гость и раб
Вдох-выдох
Содержание  
A
A

119. Dio

119.01 Ĉiu por si — por ĉiuj Di'.

120. Espero

120.01 Servo al Dio vana ne restas.

120.02 Ni laboru kaj esperu.

121. Rezervo

121.01 Al Dio servu, diablon rezervu.

121.02 Dion laŭdu kaj diablon aplaŭdu.

122. Memhelpo

122.01 Dion fidu, sed senfare ne sidu.

122.02 Preĝon faru, sed farunon preparu.

122.03 Infano ne krias, patrino ne scias.

123. Malfacileco

123.01 Ne sanktuloj potojn faras.

124. Sentaŭgeco

124.01 Nek por baki, nek por haki.

125. Danĝero

125.01 Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas — danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.

125.02 Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.

126. Protekto

126.01 Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas.

127. Malsaĝo

127.01 Dio puni deziras, li la saĝon fortiras.

128. Prudento

128.01 Dio donis oficon, Dio donas prudenton.

129. Honto

129.01 Kie timo, tie honto.

129.02 Kiu hontas nenion, ne timas Dion.

130. Dio

130.01 Forte sidas, kiu Dion fidas.

130.02 Dio ne perfidas, se homo lin fidas.

131. Peko

131.01 Eĉ inter piuloj ne mankas pekuloj.

132. Antaŭvido

132.01 Homo proponas, Dio disponas.

132.02 Homo pafas, Dio trafas.

132.03 Homo esperas, morto aperas.

133. Dio

133.01 Kontraŭ volo de Dio helpos nenio.

133.02 Dio ĝuste faras, neniam eraras.

134. Fiero

134.01 Kontraŭ homo fiera Dio estas severa.

134.02 Al porko Dio kornojn ne donas.

135. Ĵuro

135.01 Ĵuri per la barbo de l' profeto.

135.02 Ĵuri kaj reĵuri.

136. Ĵuro

136.01 Ju pli da ĵuroj, des pli da suspekto.

136.02 Tro forta ĵuro — la afero ne pura.

137. Peko

137.01 Fari al iu bonan lavon.

137.02 Tani al iu la haŭton.

137.03 Fari al iu predikon pri moroj.

138. Atento

138.01 Okulo ne atentas, dorso eksentas.

138.02 Okulo ne vidis — pagu la sako.

139. Fiero

139.01 Nazo supren, vento antaŭen.

139.02 Fiera mieno — kapo malplena.

140. Fremdo

140.01 De fremda dento ni doloron ne sentas.

140.02 Propra sufero — plej granda sur tero.

140.03 Fremda mizero — ridinda afero.

141. Plendo

141.01 Kio doloras, pri tio ni ploras.

141.02 Koro tro plena — buŝo parolas.

141.03 Koro pleniĝas — lango moviĝas.

142. Doloro

142.01 Al loko dolora ni manon etendas — al loko ĉarma okulojn ni sendas.

142.02 Kie jukas, tie ni gratas.

143. Pago

143.01 Tajloro krimis, botisto pendas.

143.02 Pagi por fremda festeno.

143.03 Li havis viandon, mi havis nur oston — li havis la ĝuon, mi pagis la koston.

144. Demando

144.01 Malsanan demandu, al sana donu.

145. Malfeliĉo

145.01 Malsano venas rapide, foriras rigide.

145.02 Malfeliĉo venas rajde, foriras piede.

146. Longedaŭro

146.01 Por longa malsano kurac' estas vana.

146.02 Tro longa sufero — malgranda espero.

147. Sufero

147.01 Ĉiu havas sian vermon.

147.02 Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas.

148. Forto

148.01 Fiŝo pli granda malgrandan englutas.

149. Grando, Proporcieco

149.01 Fiŝo granda naĝas profunde.

149.02 Grandaj malbonoj — grandaj rimedoj.

149.03 Granda ŝipo bezonas profundon.

150. Senproporcieco

150.01 Granda nubo, malgranda pluvo.

150.02 Monto gravediĝis, muso naskiĝis.

150.03 Granda telero, malplena kulero.

151. Babilo

151.01 Ju pli da babilado, des pli da pekado.

151.02 Kiu multe babilas, pensas malmulte.

152.

152.01 Granda ofico — grandaj zorgoj.

152.02 Ju pli da honoro, des pli da laboro.

153. Barbo, Senproporcieco

153.01 Barbo elkreskis, sed saĝon ne naskis.

153.02 Barbo potenca, sed kapo sensenca.

153.03 Kresko mamuta, sed saĝo liliputa.

154. Hipokriteco

154.01 En buŝo Biblio, en koro malpio.

154.02 Vizaĝo de Katono, sed virto de fripono.

154.03 Vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo.

154.04 Lango miela, sed koro kruela.

154.05 Per lango flatas, per mano batas.

155. Barbo

155.01 Griza barbo saĝon ne atestas.

156. Barbo

156.01 Saĝo barbon ne atendas.

157. Infekto

157.01 Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.

157.02 Unu ovo malbona tutan manĝon difektas.

157.03 Unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas.

158. Fanfaronado

158.01 Barelo malplena sonas plej laŭte.

158.02 Rado malbona knaras plej multe.

158.03 Kiu nenion valoras, plej multe sin gloras.

159. Kontentigo

159.01 Sakon kun truo vi neniam plenigos.

159.02 Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas.

160. Timo

160.01 Timi sian propran ombron.

160.02 Kuri de sia propra korpo.

161. Timo

161.01 Kiu timas bestaron, ne iru arbaron.

162. Lojaleco

162.01 Respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon.

163. Bojo

163.01 Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.

163.02 Kiu bojas, ne mordas.

5
{"b":"123267","o":1}