ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

164. Lango

164.01 Ne timu tranĉilon, timu babilon.

164.02 Vundo pasas, vorto restas.

164.03 Langa vundo plej profunda.

165. Timo

165.01 Kiu ne krimas, tiu ne timas.

166. Kaŭzo

166.01 Ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj.

166.02 Ne juĝo kondamnas, sed juĝanto.

166.03 Juĝanto decidas, kiel li vidas.

167. Bojo, Insulto

167.01 Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.

167.02 Insulto ne algluiĝas.

167.03 Hundo bojas, homo vojas.

168. Preparo

168.01 Disputu komence — vi ne malpacos en fino.

168.02 Antaŭparolo liberigas de postparolo.

168.03 Kiu demandas, tiu ne eraras.

169. Peko

169.01 Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu.

170. Amo

170.01 Geamantoj sin pikas.

170.02 Bato de patrino ne longe doloras.

171. Kolero

171.01 Kolero pravecon ne donas.

171.02 Per insulto kaj kolero ne klariĝas afero.

171.03 Kiu koleras, tiu ne prosperas.

172. Servanto

172.01 Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.

172.02 Kapo pekas, piedoj suferas.

173. Frato

173.01 Bato de frato estas sen kompato.

173.02 Estintaj amikoj plej kruele malpacas.

174. Preno

174.01 Oni prenas avide, oni redonas malrapide.

174.02 Oni prenas per manoj, redonas per piedoj.

174.03 Prunto amikon forpelas.

174.04 Selante ĉevalon, oni ĝin karesas.

175. Preno

175.01 Vi amas preni, amu redoni.

176. Dono

176.01 Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro.

177. Vero

177.01 Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.

177.02 Diri al iu nudan veron.

178. Pereo

178.01 Pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido.

178.02 Forfluu infano kune kun la bano.

179. Bonfaro

179.01 Bono farita ne estas perdita.

180. Stomako

180.01 Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo.

181. Stomako

181.01 Titolo sen mono — sensignifa sono.

181.02 Sur la ventro veluro, en la ventro murmuro.

181.03 Tablo festena, sed telero malplena.

182. Okazo

182.01 Malbone kaŝita ŝteliston incitas.

182.02 Okazo kreas ŝteliston.

183. Malsato

183.01 Ventro malsata orelon ne havas.

184. Sato

184.01 Sata stomako ne lernas volonte.

185. Malriĉo

185.01 Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo.

185.02 Malriĉa kiel muso preĝeja.

186. Malproksimo

186.01 Belaj rakontoj el trans la montoj.

186.02 En landoj transmaraj estas oraj arbaroj.

186.03 Pri lando malproksima estas bone mensogi.

187. Lerno

187.01 Lernado sen fruktoj ne restas.

187.02 Sperta mano ne restas sen pano.

188. Malproksimo

188.01 Ĝi estas ankoraŭ pasero en aero.

188.02 Ankoraŭ la ezoko ne estas sur la hoko.

188.03 Ĝi ne eliris ankoraŭ el malproksima nebulo.

189. Konformeco

189.01 Ne iru fadeno antaŭ kudrilo.

189.02 Restu tajloro ĉe via laboro.

189.03 Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj.

190. Aplaŭdo

190.01 Fari aplaŭdon sur la vangon.

191. Papero

191.01 Al la papero ne mankas tolero.

191.02 Plumo ne sentas, papero silentas.

192. Sperto

192.01 Ne demandu scienculon, demandu spertulon.

193. Publikeco

193.01 Pri tio jam ĉiuj paseroj babilas.

194. Sorto

194.01 Sorto donas favoron, sorto donas doloron.

195. Obstino

195.01 Obstina kiel kapro.

195.02 Lin tuŝas nek admono, nek ordono.

196. Bedaŭro

196.01 Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras.

197. Senefikeco

197.01 Melku bovon senfine, li lakton ne donos.

197.02 Draŝi fojnon.

197.03 Lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos.

198. Fremdlando

198.01 Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa.

198.02 Forveturis azenido kaj revenis azeno.

199. Puno

199.01 Ricevos vulpo por sia kulpo.

199.02 Venos ŝtelisto al la juĝisto.

200. Sorto

200.01 Ankoraŭ neniu evitis la sorton.

200.02 Se decidos la sorto, helpos nenia forto.

200.03 Pendonto ne dronos.

201. Mieno

201.01 Havi vinagron en la mieno.

202. Malprofito

202.01 Havi malprofiton.

203. Elemento

203.01 Esti en sia elemento.

204. Loko

204.01 Havi varman lokon.

205. Amboso

205.01 Esti inter martelo kaj amboso.

206. Papo

206.01 Esti en Romo kaj ne vidi la Papon.

207. Decido

207.01 Tiel estas, tiel restas.

208. Faritaĵo

208.01 Farita ne refariĝos.

208.02 Farita — elstrekita.

208.03 Falis el mano — prenu satano.

208.04 For el la manoj — for el kalkulo.

209. Profito

209.01 Liveru nur panon, manĝontoj sin trovos.

209.02 Ju pli da donoj, des pli da amikoj.

209.03 Tablo kovrita faras amikojn.

209.04 Kie pano estas, tie musoj ne mankas.

209.05 Elmetu mielon, muŝoj alflugos.

6
{"b":"123267","o":1}