ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

210. Malapero

210.01 Malaperis, kiel vaporo.

210.02 Li jam estas trans montoj kaj maro.

210.03 Kaptu lin kiel forflugintan venton.

210.04 Li forpelis siajn piedojn.

210.05 Malaperis kiel ŝtono en maron.

210.06 Diris kaj foriris.

210.07 Li pafis sin for.

210.08 Forsavis sian korpon kaj animon.

211. Subitaĵo

211.01 Sen atendo, sen espero venis mizero.

211.02 El klara ĉielo tondro ekbatis.

211.03 Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon.

212. Malsaĝo

212.01 Malsaĝo estas najbaro de mizero.

212.02 Plej danĝera malsano estas manko de saĝo.

212.03 En mizero eĉ saĝulo estas malsaĝa.

213. Bezono

213.01 Per bezono venas mono.

213.02 Mizero instruas.

213.03 Malsato donas spriton.

213.04 Kiu devas, tiu povas.

213.05 Se stomako doloras, kapo laboras.

214. Malfeliĉo

214.01 Malfeliĉo malofte venas sole.

214.02 Malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas.

214.03 Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj.

214.04 Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj.

214.05 Kie maldike, tie rompiĝas.

214.06 Ŝipon rompitan ĉiuj ventoj atakas.

214.07 Fendita ligno facile ekbrulas.

215. Mizero

215.01 Mizero sur mizero.

215.02 Maro da mizeroj.

215.03 Tie ĉi malbone, tie nebone.

215.04 Kien vi vin turnos, ĉie malbone.

215.05 Situacio sen eliro.

215.06 Nek helpeble, nek konsileble.

215.07 Konsilu kiu povas.

216. Konsolo

216.01 Malfeliĉo komuna estas malpli premanta.

216.02 Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola.

216.03 En kompanio eĉ morto faciliĝas.

216.04 En amaso eĉ morto estas pli gaja.

217. Helpo

217.01 En plej alta mizero al Dio esperu.

217.02 Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime.

217.03 Por ŝafo tondita Dio venton moderigas.

218. Mizero

218.01 Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro.

219. Mizero

219.01 Fremda mizero ne estas sufero.

219.02 Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas.

219.03 Nur suferinto ŝatas feliĉon.

219.04 Fremda korpo ne doloras.

219.05 Oni maron admiras, se oni maron ne iras.

220. Mizero

220.01 Mizero faras viziton, ne atendante inviton.

220.02 Kontraŭ malfeliĉoj baro ne ekzistas.

220.03 Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko.

220.04 Neniu scias, kio morgaŭ lin trafos.

220.05 Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene.

220.06 Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas.

220.07 Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.

221. Elvoko

221.01 Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas.

221.02 Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.

221.03 Ne elvoku lupon el la arbaro.

221.04 Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston — ĝi tuj venas.

222. Unufoje

222.01 Deko da pekoj — unu la puno.

222.02 Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos.

222.03 De unu bovo oni du felojn ne deŝiras.

223. Fremdo

223.01 Fremda malfeliĉo instruas.

223.02 Nin instruas eraro, kiun faras najbaro.

224. Kaŝitaĵo

224.01 De malriĉula manĝo ni guston ne scias.

224.02 Pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo.

224.03 Fremdan vundon kaŝas vesto.

224.04 Vundo sekreta doloras plej multe.

225. Senforteco

225.01 Knabon senfortan ĉiuj batoj atingas.

225.02 Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj.

225.03 Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos.

225.04 Falinton ĉiu atakas.

225.05 Suferoj sufokas kaj homoj mokas.

225.06 Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas.

226. Avideco

226.01 Kiu multon deziras, nenion akiras.

226.02 Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado.

226.03 Kiu tro forte la manon svingas, nenion atingas.

227. Almozo

227.01 Donado de almozoj neniam malriĉigas.

227.02 Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu.

228. Malriĉo

228.01 Malriĉeco ne estas malvirto.

228.02 Manko de oro ne estas malhonoro.

228.03 Ne insultu mizeran, ne moku malliberan.

228.04 Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo.

229. Honesto

229.01 Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto.

229.02 Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro.

229.03 Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco.

229.04 Havu poton malgrandan, sed mem estu granda.

229.05 Vesto eluzita, sed pureco spirita.

229.06 Mono perdita, nenio perdita, — honoro perdita, ĉio perdita.

230. Frenezo

230.01 Perdi la saĝon.

230.02 Ricevi muŝon en la cerbon.

230.03 Perdi la kandelon el la kapo.

231. Embaraso

231.01 Ĝi estas por mi makulo en la okulo.

231.02 Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo.

232. Flato

232.01 Danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj.

232.02 Ĉirkaŭflatadi kaj ĉirkaŭflirtadi iun.

232.03 Karesi al iu la barbon.

233. Fremdo

233.01 Juku la haŭto, sed ne sur mia korpo.

233.02 Kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas.

233.03 Sur ĉeval' de najbaro la ŝarĝo ne pezas.

233.04 Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro.

233.05 Kion mi ne sentas, pri tio mi silentas.

234. Konfido

234.01 Konfidu, sed vidu.

234.02 Tro da konfido kondukas al perfido.

234.03 Amu Antonon, sed gardu vian monon.

234.04 Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.

234.05 Dubo gardas kontraŭ risko.

234.06 Ni amu nin frate, sed ni kalkulu akurate.

234.07 Gardu min Dio kontraŭ amikoj, kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.

235. Subitaĵo

235.01 Ne en unu tago elkreskis Kartago.

235.02 Mi panon ne esperis, subite kuko aperis.

235.03 Neniam atendita ofte venas subite.

235.04 Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas.

7
{"b":"123267","o":1}