ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

236. Feliĉo

236.01 Homo fidas, feliĉo decidas.

236.02 Venkas ne forto, venkas la sorto.

236.03 Feliĉo leĝon ne konas.

236.04 Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas.

236.05 Al feliĉulo eĉ koko donas ovojn.

237. Senvaloreco

237.01 Barbo potenca, sed kapo sensenca.

237.02 Kresko mamuta, sed saĝo liliputa.

237.03 Spiko malplena plej alte sin tenas.

238. Malgrando

238.01 Malgranda birdeto, sed akra ungeto.

238.02 Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras.

238.03 Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.

238.04 Unu sola guto la glason plenigas.

238.05 Eĉ pinglo povas koron trapiki.

239. Kolero

239.01 Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas.

239.02 Sen povo kolero estas ridinda afero.

240. Sezono

240.01 Ĉiu sezono kun sia bono.

240.02 Printempo semas, aŭtuno rikoltas.

241. Trofrueco

241.01 Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero.

241.02 Ne diru "hop" antaŭ la salto.

242. Lasta

242.01 Plej bone ridas, kiu laste ridas.

243. Nova

243.01 Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu.

243.02 Al amiko nova ne fidu sen provo.

244. Perditaĵo

244.01 Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.

244.02 Kion ni havas, por ni ne valoras, — kiam ni ĝin perdis, ni ploras.

244.03 Post domaĝo venas saĝo.

244.04 Taksi la sanon ni lernas en malsano.

244.05 Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj.

245. Opinio

245.01 En ĉiu kranio regas aparta opinio.

245.02 Kiom da kapoj, tiom da opinioj.

246. Entrepreno

246.01 Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.

246.02 Kiu sin enjungis, devas tiri.

246.03 Kiu entreprenis, tiu sin tenu.

246.04 Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro.

247. Senefikeco

247.01 Tie vi petos, vi tiros, vi nenion akiros.

247.02 Nenia peno nek provo donos lakton de bovo.

248. Faritaĵo

248.01 Kio estas farita, estas sankciita.

249. Kredito

249.01 Esti bone enskribita ĉe iu.

249.02 Havi ĉe iu krediton kaj meriton.

250. Senvaloreco

250.01 Bela per vizaĝo, sed ne bela per saĝo.

250.02 Kapo majesta, sed cerbo modesta.

250.03 Granda kranio, sed interne nenio.

251. Ploro

251.01 Ni vidas, kiu ridas, — kiu ploras, ni ne vidas.

251.02 Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas.

252. Kritiko

252.01 En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.

252.02 Malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas.

252.03 Kritiki estas facile, fari malfacile.

252.04 Kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe.

252.05 Propran ĝibon neniu vidas.

253. Sekreto

253.01 Arbaro aŭdas, kampo vidas.

253.02 La muro havas orelojn.

254. Ĉefaĵo

254.01 Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.

255. Malproksimo

255.01 Kion mi ne scias, tion mi ne envias.

255.02 Se okulo ne vidas, koro ne avidas.

255.03 For de l' okuloj, for de la koro.

255.04 Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras.

256. Frukto, Taksado

256.01 Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.

257. Taksado

257.01 Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago.

257.02 Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono.

258. Atingo

258.01 Vidas okulo, sed mano ne trafas.

259. Eraro

259.01 Ĉiu eraro estas kulpo.

259.02 Pro eraro ne praviĝas la faro.

260. Kulpo, Samvaloreco

260.01 Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo.

260.02 Kiu rompis, tiu pagu.

260.03 De kiu la kulpo, por tiu la puno.

260.04 Kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu.

261. Puno

261.01 Lumo fariĝos, kulpulo troviĝos.

261.02 Pagos lupo por la ŝafo.

261.03 Ankaŭ la lupon atingos la sorto.

261.04 Por ĉiu ago venas la tempo de pago.

261.05 Trafos hakilo al ligno malmola.

261.06 Venos knabeto ankaŭ kun peto.

261.07 Ankaŭ diablo tondron suferos.

261.08 La forestanto ĉiam estas malprava.

262. Gusto

262.01 Ĉiu havas sian guston.

262.02 Pri gustoj oni disputi ne devas.

262.03 Kiom da homoj, tiom da gustoj.

262.04 France saĝa, angle sovaĝa.

262.05 Ne bela estas amata, sed amata estas bela.

262.06 Belecon taksas ne okulo sed koro.

262.07 Eĉ monstron admiras, kiu ame deliras.

262.08 Ĉiu abomenaĵo trovas sian adoranton.

263. Pasio

263.01 Malplaĉas nenio, se taksas pasio.

264. Parenco

264.01 Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.

265. Akvo

265.01 Akvo kaj pano servas al sano.

266. Libero

266.01 Pli bona pano sen butero, ol kuko sen libero.

267. Tempo

267.01 Tempo flatas, tempo batas.

268. Sencelaĵo

268.01 Batadi la venton.

269. Malklaraĵo

269.01 En akvo malklara oni fiŝkaptas facile.

270. Finitaĵo

270.01 Finita kaj glatigita.

271. Malapero

271.01 Malaperis kiel ŝtono en maron.

272. Singardo

272.01 Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.

272.02 Kiu demandas, tiu ne eraras.

272.03 Kiu sin gardas, tiu sin savas.

272.04 Antaŭe intencu kaj poste komencu.

272.05 Longa konsidero savas de sufero.

273. Ofico

273.01 Ne ekzistas ofico sen benefico.

273.02 Regna kaso — bona ĉaso.

273.03 Estro ne malsatas.

273.04 Kie estas pano, ne mankas panpecetoj.

273.05 Kiu havas abelojn, havas mielon.

273.06 Hakado de ligno donas lignerojn.

273.07 Kiu panon donas, malsaton ne konas.

273.08 Estas ŝafoj, estos lano.

8
{"b":"123267","o":1}