ЛитМир - Электронная Библиотека
ЛитМир: бестселлеры месяца
А тебе слабо?
Никита ищет море
Последнее дело молодого киллера
Конклав
Теория противоположностей
Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии
Я другая
Ангел на каникулах
Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя
Содержание  
A
A

274.

274.01 Peto de barono estas ordono.

274.02 Sinjoro petas, kvazaŭ dekretas.

275. Revo

275.01 Konstrui kastelojn en aero.

275.02 Konstrui kastelon sur glacio.

275.03 Kastel' en aero — malsato sur tero.

276. Feliĉo, Fiero

276.01 En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu.

277. Perditaĵo

277.01 Falis el mano, prenu satano.

278. Elvoko

278.01 Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte.

278.02 Ne pentru diablon sur la muro.

279. Karaktero

279.01 Lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn.

279.02 Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas.

280. Kalkulo

280.01 Ŝafo kalkulita ne estas savita.

280.02 Kontraŭ lupo ne helpas kalkulo.

281. Timo

281.01 Kiu timas bestaron, ne iru arbaron.

282. Senlaboreco

282.01 Ne venos rato mem al kato.

283. Kono

283.01 Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.

284. Karaktero

284.01 Lupo sopiras, al arbaro sin tiras.

284.02 Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron.

284.03 Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo.

284.04 Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.

284.05 Kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos.

285. Puno

285.01 Lupo kaptas, sed li ankaŭ enfalas.

285.02 Buĉas la lupo, oni ankaŭ ĝin buĉos.

285.03 Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos.

285.04 Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas.

285.05 Sian sorton neniu evitos.

285.06 Eĉ vulpo plej ruza fine estas kaptata.

286. Ŝajno

286.01 Ne ĉio griza estas lupo.

287. Pago

287.01 Por ĉiu ago venos tempo de pago.

288. Humileco

288.01 Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos.

289. Alkonformiĝo

289.01 Inter lupoj kriu lupe.

289.02 Inter kornikoj ne konvenas predikoj.

289.03 Inter generaloj parolu pri bataloj.

289.04 En infero loĝante, kun diabloj ne disputu.

290.

290.01 Kiu devas, tiu povas.

290.02 Neceso ne estas kareso.

290.03 Neceseco kontraŭvola estas leĝo malmola.

290.04 Ĝemu kaj ploru, sed ĝis fino laboru.

290.05 Kriu eĉ raŭke, sed kanti ne ĉesu.

290.06 Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte.

290.07 Deziru, ne deziru — ordon' estas, iru!

290.08 Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas.

290.09 Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras.

291. Kontentigo

291.01 Ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf' ne tuŝata.

291.02 Kontentigi la katon kaj kune la raton.

291.03 Trafi du celojn per unu ŝtono.

292. Malsaĝo

292.01 Barbo potenca, sed kapo sensenca.

293. Gravaĵo

293.01 Perdinta la kapon pri haroj ne ploras.

294. Profito

294.01 Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.

294.02 Ne ekzistas kareso sen intereso.

294.03 Selante ĉevalon, oni ĝin karesas.

294.04 Oni lekas la manon, sed celas la panon.

295. Tromulteco

295.01 De unu bovo oni du felojn ne ŝiras.

296. Tromulteco

296.01 Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.

296.02 De tro da pano venas malsano.

296.03 Tro nutrata kapro fariĝas kiel apro.

296.04 Se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio.

296.05 Tro da libero kondukas al mizero.

297. Volo

297.01 Voli aŭ ne voli neniu malpermesas.

297.02 Liberulo iras, kien li deziras.

297.03 Kiom da koroj, tiom da voloj.

297.04 Volo kaj deziro leĝojn ne konas.

298. Bojo

298.01 Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.

299. Volo

299.01 Propra volo ordonon superas.

299.02 Volo kaj sento faras pli ol prudento.

299.03 De la volo la ordono pli efikas ol bastono.

299.04 Jugo propravola ne estas malmola.

299.05 Kion oni volas, tion oni povas.

299.06 Volanta kruro ne laciĝas de kuro.

299.07 Deziru sincere, vi atingos libere.

300. Libero

300.01 Kiam kato promenas, la musoj festenas.

300.02 Mastro en vojo — servantoj en ĝojo.

301. Libero

301.01 Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero.

301.02 Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa.

301.03 Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo.

301.04 Vivu mizere, sed vivu libere!

301.05 Seka panpeco, sed en libereco.

302. Solidareco

302.01 Korvo al korvo okulon ne pikas.

303. Naturo

303.01 Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo.

303.02 Kia naskiĝis, tia grandiĝis.

303.03 Plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo.

303.04 Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo.

303.05 Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.

303.06 En infano vidiĝas, kia homo fariĝos.

303.07 Nigran kornikon sapo ne blankigos.

303.08 Difekton de naturo ne kovros veluro.

303.09 Al farun' malbonspeca ne helpos la spico.

303.10 Konservas eĉ karbo la strukturon de l' arbo.

303.11 Ĉe vulpoj ĉiam naskiĝas nur vulpoj.

303.12 Infana inklino restas ĝis la fino.

304. Sklavo

304.01 Al sklavo mon' ne estas savo, li ĉiam restas sklavo.

305. Maltrafo

305.01 Celi anseron, trafi aeron.

305.02 Trapafadi la aeron.

305.03 Bruligi al si la lipharojn.

306. Timo

306.01 Korniko vundita propran voston timas.

307. Reciprokeco

307.01 Ŝtelisto ŝteliston ne perfidas.

307.02 Korvo al korvo okulon ne pikas.

307.03 Lupo lupon ne manĝas.

307.04 Parenc' al parenco ne malhelpas intence.

307.05 Sango komuna reciproke sin altiras.

307.06 Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas.

9
{"b":"123267","o":1}