ЛитМир - Электронная Библиотека
A
A

— У вас, звичайно, є відповідь на будь-яке запитання, — сказав інспектор. — Але я не доберу лише одного: до нас він звернувся б так чи інакше, а що його змусило прийти до вас?

— Чистісіньке честолюбство! — відповів Холмс. — Він уявив себе таким розумником, так пишався собою, що вирішив нікого не боятися. А тоді й сказав би якомусь недовірливому сусідові: «Подивіться-но, що я тільки не робив! Звертався не лише до поліції, а навіть до самого Шерлока Холмса».

Інспектор засміявся:

— Доведеться вибачити вам це «навіть», містере Холмсе, — мовив він. — Такої тонкої роботи я не пригадую.

Кількома днями пізніше мій друг кинув мені на коліна число двотижневика «Норт-Суррей Обсервер». У ньому під низкою страхітливих заголовків — від «Жахливих подій у «Затишку» до «Блискучого успіху поліції» — йшла ціла колонка, у якій уперше подавався послідовний виклад цієї справи. Показовими були останні рядки:

«Рідкісна проникливість, яку виявив у цій справі інспектор Мак-Кіннон, припустивши, що запах фарби має забити якийсь інший запах, — можливо, запах газу, смілива думка про те, що «комора» могла бути камерою смерті, а також подальші розшуки, внаслідок яких знайдено трупи в покинутому колодязі, замаскованому під собачу буду, залишатимуться в історії мистецтва розкриття злочинів як переконливий доказ високої майстерності наших поліційних детективів».

— Дарма, дарма, Мак-Кіннон — чудовий хлопець, — мовив Холмс, поблажливо всміхнувшись. — Можете додати це до наших архівів, Ватсоне. Колись цю історію можна буде розповісти з усіма подробицями.

Пригоди Шерлока Холмса. Том IV - imege04.jpg

сл.1

УДК 82-312.4

ББК 84.4ВЕЛ

Д62

На схилі своїх літ Артур Конан Дойль — на той час уже визнаний майстер пригодницького жанру, славнозвісний «творець Шерлока Холмса», зізнавсь у зверненні до читачів: «Я не хочу бути невдячним Холмсові. Для мене він безперечно залишався добрим другом». І справді, художній хист і фантазія маститого письменника незмінно дивували прихильників його таланту. Як і раніше, для «самітника з Бейкер-стрит» — спостережливого детектива-аматора Шерлока Холмса, що не знає собі рівних в умінні розплутати найскладнішу загадку, ключем до розгадки часто стає навіть найменша дрібничка: щербинка на поруччі моста, друкарська помилка в газетному оголошенні, номер театрального квитка...

Цей том — останній із чотиритомного видання, до якого увійшли в українському перекладі усі твори англійського класика про Шерлока Холмса.

Художнє оформлення

Олексія Мачинського, Володимира Басалиги, Ігоря Козія

Перекладено за виданням:

Sir Arthur Conan Doyle.

Sherlock Holmes, Wordsworth Editions Limited, 1989

ISBN 978-966-01-0447-1 (укр., цикл творів)

ISBN 978-966-01-0451-8 (укр., том IV, «Веселка»)

ISBN 978-966-10-1730-5 (укр., том IV, «Навчальна книга — Богдан»)

© Володимир Панченко, український переклад, 2010

© Олексій Мачинський, Володимир Басалига, Ігор Козій, художнє оформлення, 2010

© Видавництво «Веселка», підготовка видання, 2010

сл.2

Літературно-художнє видання

ДОЙЛЬ Артур Конан

ПРИГОДИ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Том IV

Долина жаху

Повість

Архів Шерлока Холмса

Цикл оповідань

Для середнього та старшого шкільного віку

Переклад з англійської

Панченка Володимира Олександровича

Художнє оформлення

Мачинського Олексія Юрійовича, Козія Ігоря Івановича, Басалиги Володимира Асафатовича

Редактори Д.С.Андрухів, В.І.Ціпко

Художній редактор В.І.Зайцева

Технічний редактор Т.В.Березанська

Коректор М.З.Волович

Комп’ютерна верстка Л.М. Рубан

Підписано до друку 08.09.10. Формат 60x901/16. Папір офсетний.

Гарнітура dutch. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 20,0

Умовн. фарб.-відб. 20,5 арк. Обл.-вид. арк. 17,661

Тираж 4000 пр Зам. 559.

Видавництво дитячої літератури «Веселка»,

Мельникова, 63, Київ, 04050

E-mail: [email protected]

www.veselka-ua.com

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців

серія ДК № 29 від 31.03.2000 р.

Видавництво «Навчальна книга — Богдан»,

а/с 529, Тернопіль, 46008

www.bohdan-books.com; [email protected]

[email protected]

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

ДК№370 від 21.03.2001 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у видавництві

«Навчальна книга — Богдан», пр. С.Бандери, 34-а,

Тернопіль, 46002, тел/факс (0352) 43-42-62, 52-06-07

сл.3

Дойль, Артур Конан.

Д62 Пригоди Шерлока Холмса: для серед. та ст.шк. віку / пер. з англ. В. Панченка; худож. оформ. О. Мачинського, В. Басалиги, І. Козія. — К.: Веселка; Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010

Т.IV: Долина жаху: Повість; Архів Шерлока Холмса: Цикл оповідань. — 318 с.: іл.

ISBN 978-966-01-0447-1 (цикл творів)

ISBN 978-966-01-0451-8 (укр., том IV, «Веселка»)

ISBN 978-966-10-1730-5

(укр., том IV, «Навчальна книга — Богдан»)

Цей том — четвертий із чотиритомного видання, до якого увійшли в українському перекладі усі твори англійського класика про пригоди Шерлока Холмса.

ББК 84.4ВЕЛ

УДК 82-312.4

87
{"b":"222200","o":1}
ЛитРес представляет: бестселлеры месяца
Любовь колдуна
Правила соблазна
Без боя не сдамся
Т-34. Выход с боем
Цветок в его руках
The Mitford murders. Загадочные убийства
Рейд
Скорпион Его Величества
На первый взгляд