ЛитМир - Электронная Библиотека
A
A

(Дулвадзинпа)

Сонам Еше) 'Gar A-tsa

rGya 'duS-'dzin dBang-phyug TshuS-khrims-'bar (1047 —

— Гар Аца 'Gu-sgom —

1131) — Гья Дулдзин Ванчуг Цултимбар — rGya-brda

Гугом

'Dul-'dzin — Гьяда Дулдзин

'Ger-nag rTogs-ldan Chos-dpal Ye-shes — Гэрнаг

rGya-nag — Гьянаг — Lha-rje rGya-nag — Лхачже Гьянаг

Тогдэн Чойпэл Еше 'Go-chung dBang-nge — Гочун Ван-

rGya-nam — Гьянам

э 'Go-chen-po — Гоченпо (Nyi-ma — Ньима) 'Go-bya-tsha

rGya Nam-mkha' — Гья Намха

— Гочаца 'Gong-lug — Гон луг 'Gongs-ston — Гонтон 'Gos

rGya-nag gCer-ba — Гьянаг Черва

— Гой

rGya-nom-snang — Гьяномнан — Судршиа

'Gos — Гой (Khug-pa Lhas-btsas — Кугпа Лхэцэ) 'Gos —

rGya-pa Se-re — Гьяпа Сэрэ

Гой (gNas-khang — из Нэкана) 'Gos Khug-pa Lhas-btsas —

rGya-spang-thang-pa — Гьяпантанпа

Гой Кугпа Лкэцэ

rGya-spangs-pa — Гьяпанпа

'Gos-rgan — Гойгэн 'Gos-ston Byang-'bar — Гойтон

rGya-phibs — Гьяпиб

Чанбар 'Gos sTon-btsan — Гой Тонцэн 'Gos Dar-ma — Гой

rGya-phug Jo-sras — Гьяпуг Чосэ

Дарма

rGya-pho-ba-Sung-pa — Гьяпова-лунпа

'Gos lo-tsa-ba — Гой-лоцава (rTa-nag Khug-pa Lhas-btsas

rGya-bo-pa — Гьявопа (см.: Zur-chung Shes-rab-grags-pa

— Танаг Кугпа Лхэцэ)

— Сурчун Шераб-Тагпа)

'Gos lo-tsa-ba gZhon-nu-dpal (1392 — 1481) — Гой-лоцава

rGya-brag Chos-rje — Гьятаг Чойчже (Ye-shes gZhon-nu —

Шоннупэл

(Yid-bzang-rtse-pa gZhon-nu-dpal

Еше Шонну)

Йидсанцепа Шоннупэл; 'Gos

rGya bLo-gros Byang-chub — Гья Лодой Жанчуб

rGya-dbang Tshur-tsha sPrang-dar — Гьяван Цур-ца

rGyal-ba Ri-khrod seng-ge — Гьялва Рито Сэнгэ rGyal-ba-

Тандар

las rgyal-ba — Гьялвалэ Гьялвэ — Bud-жая

rGya-ma bKra-shis rGyal-mtshan — Гьяма Таши

rGyal-ba Lo — Гьялва Ло rGyal-ba bZang-po — Гьялва

Гьялцэн rGya-ma-pa —

Санпо rGyal-ba Lha-nang-pa (gNyos) — Гьялва Лханан-па

Гьямапа

(Ньо)

rGya-ma-pa Kun-dga' bSod-nams — Гьямапа Кюнга Сонам

rGyal-ba'i-lde — Гьялвэ-дэ — Джаясена rGyal-(ba'i)-sde —

rGya-ma-pa bKra-shis-rgyal — Гьямапа Ташигьял rGya-

Гьялвэ(дэ) — Джаясена rGyal-ba'i-shes-rab — Гьялвэ-

ma-pa dbOn-ston (1138 — 1186) — Гьямапа Вёнтон —

Шераб rGyal-ba'i-sras-po IDe-'byung-ba — Гьялвэ-сэпо

rGya-ma dbOn-ston — Гьямапа Вёнтон

Дэчжунва rGyal-bas-byin —

rGya-ma Rin-chen sGang-pa — Гьяма Ринчен Ганпа

Гьялвэчин rGyal-bu — Гьялпу

rGya-ma rin-po-che gZhon-'od-pa — Гьяма Ринпоче Шон-

rGyal-dbang Grags-pa — Гьялван Тагпа (упадхьяя)

вёпа rGya-ma-pa Sang-yon — Гьямапа Саньон rGya-ma-ba

rGyal-dbang bLo-gros — Гьялван Лодой rGyal-mo 'Od-zer

(Dharmasvamin) — Гьямава (Дхармасвамин)

— Гьялмо Вё-сэр rGyal-rao gYu-sgra sNying-po — Гьялмо

rGya-mo Khye-'dren-dpal — Гьямо Кьендэнпэл rGya-mon

Юда Ньинпо — 109 — rGyal-tsha (1118 — 1195) -rGyal-

Chos-grags — Гьямён Чойтак rGya-dmar — Гьямар

tsha-pa — Гьялца маха (упадхьяя) rGyal-tsha-pa

rGya-dinar-pa - rGya-dmar-pa Byang-chub-grags

(махаупадхьяя) — Гьялцапа rGyal-tsha mDo-dbang —

— Гьямарпа (sTod-lungs)?? rGya-dmar-pa Byang-chub-

Гьялца Дован rGyal-tsha Byang-ye (1067 — 1139) —

grags — Гьямарпа

Гьялца Чан-е

Жанчубтаг rGya-smyong — Гьяньон

rGyal-tsha Zhan-ye — Гьялца Шен-е rGyal-tsha gZhon-nu-

rGya rTsad-skor-ba — Гья Цэкорва rGya-

grags — Гьялца Шоннутаг rGyal-tsha bSod-nams-'phags —

rtse-sbre-ba — Гьяцэдэва

Гьялца Сонампаг rGyal-tsha Ra-rao (1146 — 1182) —

rGya brTson-'grus seng-ge — Гья Цондуй Сэнгэ —

Гьялца Рамо rGyal-tsha Rin-chen mGon-po — Гьялца

= rGya brTson-seng rGya brTson-seng — Гья Цонсэн

Ринчен

(brTson-'grus

Гёнпо rGyal-tshad —

Seng-ge — Цондуй Сэнгэ) rGya-tsha-'bar — Гьяцабар

Гьялцэ

rGya Tshul-le — Гья Цуллэ rGya-mtsho-grags — Гьяцотаг

rGyal-tshab Byams-mgon — Гьялцаб Чамгён —

rGya-mtsho bSa-ma — Гьяцо-лама rGya-m1sho('i)-!ha —

Ювараджа Майтреянатха rGyal-tshab Rin-po-che (1364

Гьяцо(э)-Лха — Самудра-

— 1432) — Гьялцаб

дэва

Ринпоче

rGya-mtsho'i sde — Гьяцэ-дэ — Самудрасена rGya Zur-po

rGyal-mtshan-grags — Гьялцэнтаг rGyal-mtshan-pa —

Tsha-ba — Гья Cypno Цава rGya-yags-pa — Гьяягпа rGya

Гьялцэнпа rGyal-mtshan-dpal — Гьялцэнпэл rGyal-

yag-pa — Гьяягпа rGya Ye-lshul — Гья Ецул rGya 'A-ma-

mtshan-'bum — Гьялцэнбум rGyal-mtshan bZang-po (1350

can — Гья Амачен rGya Ye-shes mGon-po — Гья Еше

— 1425) — Гьялцэн Санпо

Гёнпо rGya Ye-tshul — Гья Ецул rGya-ra Ban-smyon —

rGyal-mtshan-'od — Гьялцэн-вё

Гьяра Пэньон rGya-ra-ston — Гьяртон rGya-ras — Гьярэ

rGyal-bzang — Гьялсан

rGya Rin-po-che — Гья Ринпоче rGya-ri-ba — Гьярива

rGyal-bzang — Гьялсан (dPon-chen—- Пёнчен) rGyal-

rGya-long Chos-grags — Гьялон Чойтак rGya-long

bzangs-pa (1350 —) — Гьялсаниа rGyal-bzangs-ba —

Chos-'bar — Гьялон Чойбар rGya Shes-rab-'bar — Гья

Гьялсанва rGyal-lug-lhas — Гяллуг-лхэ rGyal-lung Phu-ba

Шераббар rGya Sangs-rgyas dBang-phyug — Гья Сангье

Chen-po — Гьяллун Пува-Чен-по (

Ванчуг

rGyal-lung Phu-ba Chen-po — Гьяллун Пува

rGya Seng-dkar — Гья Сэнкар rGya bSod-nams-'bar — Гья

Младший rGyal-le-lcam —

Сонамбар rGya 'A-ma-can — Гья Амачен rGyan-thang-pa

Гьяллэчам

— Гьентанпа rGyang-dkar-ba — Гьянкарва rGyang-ro

rGyal-shes — Гьялше

Dar-ma-gon — Гьянро Дармагён rGyang-ro Byang-

rGyal-se — Гьялсэ

chub-'bum — Гьянро Жанчуб-бум

rGyal-sras Grags-pa Rin-chen (1349 — 1367) —

rGyang-ro gZhon-rin — Гьянро Шонрин rGyams — Гьям

Гьялсэ Тагпа Ринчен (упадхьяя) rGyal-sras Grags-rin-

rGyams Shes-rab bla-ma — Гьям Шераб-лама rGyal Gro-

pa — Гьялсэ Тагринпа rGyal-sras Thog-kha-pa — Гьялсэ

phu-ba Tshul-khrims-grags — Гьял To-

Тогхапа rGyal-sras Thogs-med-pa (— 1369) — Гьялсэ Тог-

пува Цултимтаг rGyal — Гьял rGyaS-chung — Гьялчун

мэпа

rGyal To-ri-!ong-btsan — Гьял Тори-Лонцэн rGyal-po —

rGyal-sras Dri-med-pa — Гьялсэ Димэпа (kLong-chen

Гьялпо rGyal-po sKyab-po — Гьялпо Кьябпо rGyal-po-dga'

Rab-'byams-pa — Лончен Рабчжампа)

(1205 — 1284) — Гьялпо-га rGyal-po dGe-mdzes-'od —

rGyal-sras Rin-po-che — Гьялсэ Ринпоче

Гьялпо Гэдзэ-вё rGyal-po Tshe-'phe! — Гьялпо Цэмпэл

rGyal-srid-dga' — Гьялси-га — Раджьянанда

rGya!-po bZang-ldan — Гьялпо Сандэн — Раджаб-

rGyal-gsum — Гьялсум

хадрика rGyal-ba — Гьялва — Джина rGyal-ba —

rGyas-byed — Гьече — Бхарата

Гьялва = Гьялва Ринпоче rGyal-ba dKon-skyabs — Гьялва

347
{"b":"272915","o":1}