ЛитМир - Электронная Библиотека

$id = 7770

$source = Моята библиотека

Издание:

Олег Шмельов и Владимир Востоков

Завръщането на резидента

Библиотека „Лъч“ №63

Разузнавачески и приключенски романи и повести

Издательство „Молодая гвардия“, Москва, 1981 г.

Редактор: Малина Баева

Художник: Антон Антонов

Художествен редактор: Христо Жаблянов

Технически редактор: Елена Млечевска

Коректор: Таня Симеонова

Руска. Първо издание. ЛГ VI.

Тематичен №23/9536322411/5617–75–82.

Дадена за набор на 7.IV.1982 година.

Подписана за печат на 29.VI.1982 година.

Излязла от печат на 22.VII.1982 година.

Поръчка №56. Формат 84×108/32.

Печатни коли 22.

Издателски коли 18,48.

УИК 17,86.

Цена на книжното тяло 1,96 лева.

Цена 2,06 лева.

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

ДПК „Димитър Благоев“ София, 1982

notes

1

НТО — Научно-технически отдел. — Б.пр.

2

Да обясни неизвестното с помощта на още по-неизвестното.

75
{"b":"551739","o":1}