ЛитМир - Электронная Библиотека

До статистики політичних процесів у довоєнній Польщі на українських землях // Календар-альманах «Нового шляху». — Торонто: «Новий шлях», 1979.

Замлинський В. Шлях чорної зради. - Львів: Каменяр, 1969.

Збірник на пошану генерал Романа Шухевича. - Мюнхен, «Цицеро», 1990.

Зеленчук М. Підпільна боротьба в останній стадії. 1950-1955 // Державність. - 1992. — № 3.

Иванков А.В. Подрывная деятельность украинских буржуазных националистов в годы Великой Отечественной войны и борьба с ней органов государственной безопасности. — М., 1982.

Из истории оперативной деятельности органов государственной безопасности СССР в предвоенные годы (октябрь 1938— июнь 1941 г.). Сборник документов. — М., 1962.

Іваненко В.В., Якунін В.К. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології. - Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2006.

Ілюшин І. І. Антипольський фронт у бойовій діяльності ОУН і УПА // Український історичний журнал. — 2002. — № 3.

Ілюшин І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. -К.,2001.

Казанівський Б. Шляхом легенди. Спомини. — Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1975.

Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От Великой Победы до краха. — Харьков, 2007.

Касьянов Г.В. Український націоналізм: проблема наукового переосмислення // Український історичний журнал. — 1998. — №2. Кентій А.В. Нариси історії Організації українських націоналістів (1941 — 1942 рр.). — К.: Інститут історії України, 1999.

Кентій А.В. Українська військова організація (УВО) 1920 — 1928 рр.: Короткий нарис. — К.: Інститут історії України НАНУ, 1998.

Кентій А.В., Українська повстанська армія в 1942 — 1943 рр. — К.: Інститут історії України, 1999.

Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1944 — 1945 рр. — К: Інститут історії України НАНУ. — 1999.

Кентій А.В., Папакін Г.В. Стратегія «двофронтової» боротьби ОУН — УПА у 1943 — 1944 рр.: мовою документів, очима істориків //Україна у Другій світовій війні: уроки історії і сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції (27 — 28 жовтня 1994).— К: Інститут історії України НАН України, 1995.

Киричук Ю. Історія УПА. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1991.

Книш 3. Варшавський процес ОУН. - Торонто, 1968. — Ч.1.

Книш 3. Дрижить підземний гук (Спогади з 1930 і 1931 років у Галичині). — Вінніпег: Б.в., 1953.

Книш 3. На життя і смерть: Сторінки з історії Української Військової Організації. — Торонто: Срібна сурма, 1980.

Книш 3. Перед походом на Схід. — Торонто: Срібна сурма, Б.р.

Книш 3. Становлення ОУН. — К: Видавництво ім. О. Теліги, 1994.

Коваль М.В. ОУН-УПА: між «третім рейхом» і сталінським тоталітаризмом // Український історичний журнал. — 1994. — № 2 — 3.

Коваль М.В. Правда безнадійних змагань // Політика і час. — 1997. — №10.

Коваль Р. Щастя і трагедія Василя Кука // Незборима нація. — 2003. — Ч.1.

Кожинов В. Россия. Век ХХ-й. — Краматорськ: «Тираж-51», 2002. — Кн.2. Комар В.Л. «Українське питання» в політиці урядів Польщі (1926 — 1939 рр.). // Український історичний журнал. — 2001. — №5.

Коровин В.В. Советские органы государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. - М., 1983. Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, 1997. — Т 1-2.

Кравчук П. Без недомовок. Спогади. — К.: Літературна Україна, 1995. Куделя М.П. Крізь бурі лихоліть. Спогади. - Міннеаполіс: СВУР, 1999.

Кук В. «Я хотів би побажати молоді пишатися належністю до Шевченківського роду» // Захист. — 2001. — № 6.

Кук В. Спогади про Михайла Сороку, Володимира Горбового, Григорія Пришляка й Святослава Караванського // Зона. — 1996 — № 11. Кук-Леміш В. Життя, віддане визволенню нації // Шлях перемоги. — 2000. - № 15.

Кульчицький С. Історичний висновок про діяльність ОУН-УПА // Сучасність - 2001. — № 2. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921 - 1939 рр.). - К.: Видавничий Дім Альтернативи, 1999.

Куп'як Д. Спогади нерозстріляного. — Львів: Каменяр, 1993.

Кучерук О. Останній паспорт Євгена Коновальця // Пам'ять століть. — 2000. - № 5. Лаврищук В.І. Українська повстанська армія та радянські партизани // Сторінки воєнної історії України. - К., 2000. - Вип. 4.

Лебедь М. Українська Повстанча Армія, її генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу. — Б.м.: Видавництво Пресового Бюра УГВР, 1946. — Ч.1.

Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К.Є. 1939. Західні землі України. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1999.

Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади. — Львів: Просвіта, 1993.-Кн.1.

Літопис УПА. Нова серія. — К.; Торонто, 2001. — Т. 3.

Літопис УПА. Нова серія. — К.; Торонто, 2002. — Т 4. — Кн.1.

Літопис УПА. Нова серія. — К.; Торонто, 2002. — Т. 5.— Кн.2.

Літопис УПА. Нова серія. — К.; Торонто, 2006. — Т. 8.

Лозунько С. Оболганные. Чекисты в Великой Отечественной войне: между виртуальностью и реальностью // «2000». — 2006. — 22 сентября.

Макар В. Бойові друзі. Збірка спогадів з дій ОУН. 1929-1945. — Торонто: Гомон України, 1980. — Т.1.

Мартинець В. Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. — Б.м.: Б.в., 1949.

Матвієйко М. Чорні справи ЗЧ ОУН (розповідь колишнього націоналіста). — Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1962.

Материалы научно-практической конференции, посвященной 70-летию ВУЧК-КГБ УССР (2-3 декабря 1988). - К., 1988.

Мельничук Ю.С. Коли кров холоне в жилах. Нариси, памфлети. — К.: Радянський письменник, 1960.

Митрополит Иоанн. Русский узел. Статьи, беседы, обращения. — СПб, 2007.

Мірчук П. Акт відновлення української державності 30 червня 1941 року (його генеза та політичне й історичне значення). — Н.— Й.: Видання ООЧСУ, 1952.

Мірчук П. Історія ОУН. — Мюнхен. Б.р. — Т.1.

Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942 — 1952. — Мюнхен: «Цицеро», 1953.

Мудрик-Мечник С. Закордонні частини Організації Українських Націоналістів (Причинки до історії). — Львів, 1995.

На зов Києва. Український націоналізм у ІІ світовій війні. Збірник статей, спогадів, документів. — К: Видавництво ім. Олени Теліги, 1993.

Національне примирення чи конфронтація? — К.: Інститут історії України НАНУ, 1999.

Нич В. Провокатори УВО - ОУН. - Н.-Й: Б.в., 1956.

Нікольський В.М. Підпілля ОУН (б) у Донбасі. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2001.

Они сражались за родину. Последний главком УПА Василик Кук воевал против Польши, Германии и Советского Союза // Киевский телеграф. — 2000. — 6 ноября.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. — М.: «Книга и бизнесе», 1995.

ОУН в світлі постанов Великих зборів, конференцій та інших документів з боротьби 1929 - 1955 рр. - Б.м.: Видання ЗЧ ОУН, 1955.

Першина Т.С. Утвердження тоталітарної адміністративної системи в Західноукраїнському регіоні (1944—1950 рр.) // Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових праць. — К., 1997. — Вип.1.

Плеханов А.А., Плеханов А.М. Казачество на рубежах Отечества. — М.: Кучково поле, 2007.

Плотников Н.Д. Опыт борьбы с незаконными вооруженными формированиями на Украине в советский период. — М., 1996.

Подворняк М. Вітер з Волині. Спогади. — Вінніпег: Б.в., 1981.

Політичний терор і тероризм в Україні. Історичні нариси. — К.: Наукова думка, 2002.

44
{"b":"99474","o":1}