ЛитМир - Электронная Библиотека

Поліщук В.В. Гірка правда: злочинність ОУН-УПА (сповідь українця). — Донецьк: Донеччина, 1996.

Постанови III Надзвичайного великого збору Організації Українських Націоналістів. - Б.м., 1948. Прокоп М. Українське протинацистське підпілля. 1941 — 1944 // Сучасність. - 1989. - Ч. 7 - 8.

Прудникова Е. Берия. Последний рыцарь Сталина. — СПб.: Нева, 2006.

Ржезач Т., Цуркан В. Разыскиваются… — М.: Политиздат, 1988.

Савчин М. Тисяча доріг (Спогади). — Львів—Торонто: Видавництво Літопис УПА, 1995.

Санников Г.З. Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западной Украине. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944—1953 рр. - К.: Дніпро, 1998.

Сергійчук В.І. ОУН-УПА в роки війни. — К.: Дніпро, 1996.

Скорупський М. Туди, де бій за волю… - К.: Козаки, 1992.

Содоль П. Українська Повстанча Армія. 1943 — 1949. Довідник. — Н.-Й: Пролог, 1994.

Соколовская Я. Василий Кук прекратил войну с Россией // Известия. — 2007. - 10 сентября.

Спецслужби України в роки війни і післявоєнний період. Збірник документів. — К., 2002.

Срібна сурма. Спогади й матеріали до діянь Української Військової Організації. — Торонто: Срібна сурма, Б.р. - Збірник перший.

Старожилов Н.В. Партизанские соединения Украины в Великой Отечественной войне. — К.: Вища школа, 1983.

Стецюк Г. Непоставлений пам'ятник (Спогади). - Вінніпег: Б.в., 1988.

Судоплатов П. Разведка и Кремль. — М., 1996.

Ткаченко Н.С. Повстанческая армия (тактика борьбы). — Минск: Харвест; М.:АСТ, 2000.

Тойнби А.-Дж. Цивилизация перед судом истории. — М., 1996.

Тополъчук Л. За фальшивим мандатом. — К.: Політвидав України, 1962.

Требин М.П. Терроризм в XXI веке. — Минск: Харвест, 2003.

Українська Головна Визвольна Рада. Збірка документів за 1944—1950 рр. — Мюнхен: Видавництво ЗЧ ОУН, 1956.

УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну державу 1942 — 1950 рр. (Збірка документів). — Мюнхен: Видання ЗЧ ОУН, 1957. — Ч.1-2.

Философия истории. Антология. — М.: Аспент Пресс, 1995.

Філоненко П. Збройна боротьба на Волині (Спомини учасника). — Вінніпег: Волинський видавничий фонд, 1958.

Хміль С.Ф. Українська партизанка: 3 крайових матеріалів. — Мюнхен: Видання ЗЧ ОУН, 1959.

Чередниченко В. Анатомія зради. — К.: Політвидав України, 1978.

Чередниченко В. Націоналізм проти нації. — К: Політвидав України, 1971.

Чёрная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. - М.: Изд-во «Три века истории», 1999.

Шанковсъкий Л. Українська Повстанча Армія // Історія українського війська. 1917 - 1995. -Львів: Світ, 1996.

Шульженко Б.С., Хамазюк И.В., Данько В.Т. Украинские буржуазные националисты. — М., 1963.

Шуляк О. В ім'я правди: До історії повстанчого руху в Україні. — Роттердам: Б.в., 1947.

Шумук Д. Пережите і передумане. — Детройт: Українські вісті, 1983.

Щеглюк В. «…Як роса на сонці». — Львів: Фенікс Лтд, 1992.

Щодо круглого столу «Голодомор 1932—1933 років і політичні репресії в Україні в документах архіву Служби безпеки України.» Прес-реліз Прес-центра СБ України. 27 серпня 2007 р.

Яремко М., Жилавий І., Стефюк Ю. На світлу дорогу (покаяння колишніх оунівців). — Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1962.

Sodol P. UPA: They fought Hitler and Stalin. - N.-U., 1987.

Tus-Krokhmaliuk U. UPA Warfare in Ukraine. Strategical Tactical and Organizational Problems of Ukranian Resistance in World War II. — N.-U., 1972.

Приложение

Библиография работ автора по истории движения ОУН и УПА

1. Биструхін Г.С, Вєдєнєєв Д.В. Війна в кам'яних джунглях. Міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945-2005 рр. Монографія. - К.: Генеза, 2006. - 512 с

2. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920—1945). Монографія. - К.: Ґенеза. 2006. - 408 с

3. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. «Повстанська розвідка діє точно і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940—1950-ті роки. Монографія. - К.:К.І.С, 2006. - 568 с

4. Вєдєнєєв Д.В., Кучер В.І. Українці проти нацизму: політичний вимір. — Запоріжжя: «Просвіта», 2005. — 84 с

5. Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Прояви терору і тероризму у протистоянні радянської влади та ОУН і УПА в західноукраїнському регіоні післявоєнної доби // Політичний терор і тероризм в Україні. XIX — XX ст. Історичні нариси [Колективна монографія] — К.: Наукова думка, 2002. - С 744 - 775.

6. Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Доля Мирона Матвієйка // До новітнього українського світогляду і стратегії. — К: Економіка і право, 2002. — С 113-125.

7. Вєдєнєєв Д., Єгоров В. Меч і тризуб. Нотатки до історії Служби безпеки Організації українських націоналістів // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 1998. - № 1-2. - С 365-389; 2000. - № 2-4. - С. 485-503.

8. Вєдєнєєв Д.В., Єгоров В.І. Інструктивний документ Служби безпеки ОУН // Науковий вісник Академії СБ України. - 1998. - № 6-7. — С.207-128.

9. Тинченко Я., Веденеев Д. Роковой выстрел в генерала Ватутина // Киевские ведомости. — 1999. — 6 мая. — С.5.

10. Веденеев Д. «Приговор привести в исполнение немедленно…» // Киевские ведомости. — 1999. — 7 августа. — С. 10.

11. Тинченко Я., Веденеев Д. Убрать Хрущева мечтал не только Брежнев // Киевские ведомости. — 1999. — 14 октября. — С.7.

12. Вєдєнєєв Д.В. Контррозвідувальне забезпечення в Українській повстанській армії. // Сторінки воєнної історії. Збірник наукових праць. - К., 2000. - Вип. 4. - С 166 -170.

13. Веденеев Д. Форма УПА: Неизвестный проект // Однострій. — 2000. -№4. -С. 15-16.

14. Веденеев Д. Легендированные группы УПА // Однострій. — 2000. - №5.-С. 14-17.

15. Веденеев Д., Ивко В. Оперативно-войсковые группы силовых структур СССР в борьбе с УПА (организация, обмундирование, вооружение) // Однострій. - 2000. - № 5. - С. 18-24.

16. Тинченко Я., Веденеев Д. «Мстители» из Черного леса // Киевские ведомости. — 2000. — 24 февраля. — С. 10.

17. Шевченко С, Веденеев Д. Разведчик «Ярема» и подпольщик «Зот» // Зеркало недели. - 2000. - № 33. - С. 11.

18. Веденеев Д., Шевченко С. «Сова» призывала к примирению // Зеркало недели. — 2000. - 15 июля. - С. 18.

19. Веденеев Д., Шевченко С. Драма писателя и поединок спецслужб // «2000». - 2000 - 24 ноября. - С. 24.

20. Веденеев Д., Шевченко С. «Суперагент» отец Яков // «2000». - 2000. — 1 декабря. — С. 28.

21. Веденеев Д., Шевченко С. Товарищ Судоплатов преувеличивает… // «2000». - 2000. - 22 декабря. - С. 20.

22. Вєдєнєєв Д.В. Загадка Ріко Ярого // Пам'ять століть. - 2001. - № 6. -С. 149-150.

23. Вєдєнєєв Д.В. Проект ОУН щодо державно-адміністративного врядування України // Галичина. - 2001. - № 7. - С. 88-90.

24. Вєдєнєєв Д.В. Організаційна еволюція Служби безпеки ОУН (С. Бандери) (1939 - початок 1950-х рр.) // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - 2001. - Вип. XLIV - С 188-193.

25. Вєдєнєєв Д.В. Зародження спеціальних служб руху українських націоналістів (1920 - 1930 рр.) // Пам'ять століть. - 2001. - № 4. - С. 109-116.

26. Вєдєнєєв Д.В. Спеціальні підрозділи Української військової організації // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць — К.: Ін-т історії України НАН України - К., 2001. - Вип. 5. - С 142-152.

27. Вєдєнєєв Д.В. З історії розвідувальної діяльності підпілля ОУН (1943 — початок 1950-х рр.) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія». — 2001. — Вип. 5. — С. 261—268.

45
{"b":"99474","o":1}